Cognitie verdient hoge proiriteit

Nieuws | de redactie
29 april 2008 | De ambities voor het onderzoek in de cognitiewetenschappen zijn wereldwijd torenhoog. Wil Nederland de sterke internationale concurrentie aan kunnen zijn structurele, forse investeringen nodig. Vanwege het bij uitstek interdisciplinaire karakter meent de KNAW dat alle cognitie-masters als bèta-aanbod twee jaar moeten duren. Ook is er op lokaal en landelijk niveau afstemming nodig in dit gebied, schrijft de KNAW in haar advies Van moleculen tot mensen. Over de toekomst van de cognitiewetenschappen in Nederland.

Cognitiewetenschappers bestuderen informatieverwerkingsprocessen die te maken hebben met hersenen en gedrag. Daaraan leveren allerlei disciplines een bijdrage: cognitieve neurowetenschappen, neurobiologie, psychologie, filosofie, taalkunde, artificiële intelligentie, bewegingswetenschappen, enzovoort. Samenwerking van de disciplines leidt tot nieuwe inzichten in het samenspel van genen, brein, lichaam en omgeving. Op basis van deze inzichten kunnen nieuwe toepassingen worden ontwikkeld op het gebied van onderwijs, veiligheid en gezondheid.

Om dit uiteenlopende onderzoek beter te integreren is er volgens de Akademie een Nationaal Platform voor Cognitiewetenschappen nodig. Dat moet een permanent platform zijn, dat zich bezighoudt met de lande¬lijke afstemming voor langere tijd op het gebied van het cognitiewetenschappelijke onderzoek en onderwijs.

Belangrijke financier van het cognitiewetenschappelijk onderzoek in Nederland is het NWO-themaprogramma Brain and Cognition. Om het hoge niveau van de Nederlandse cognitiewetenschappen te waarborgen is het nodig dat de middelen voor dit programma worden verhoogd, en dat het na 2012 een waardige opvolger krijgt. Ministeries (BZK, EZ, Justitie, OCW en VWS) en bedrijfsleven moeten, onder meer als mogelijke gebruikers van de uitkomsten van het cognitieonderzoek, hieraan bijdragen, aldus de KNAW in haar advies. Ook is het nodig dat de universiteiten, UMC’s en NWO voldoende middelen ter beschikking blijven stellen voor de aanschaf en inrichting van onderzoeksfaciliteiten.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK