Taaltoets politiek twistpunt

Nieuws | de redactie
18 april 2008 | De VVD vindt dat de Hogeschool Rotterdam te veel “concessies” doet “aan de kwaliteit van de lerarenopleiding” door de taal/reken-toets voor Pabo-studenten aan het eind van het tweede jaar te laten afnemen. “Kennelijk wordt geaccepteerd dat toekomstige leraren qua taal en rekenen pas halverwege hun opleiding moeten voldoen aan het startniveau van de opleiding,” zegt Kamerlid Zijlstra in vragen aan OCW.

“Welke acties gaat u ondernemen om er voor te zorgen dat de Hogeschool Rotterdam het slagen voor de taal- en rekentoets binnen het eerste jaar overeind houdt, zodat daarmee alle PABO-studenten in Nederland gelijk behandeld worden?” willen de liberalen weten van staatssecretaris Van Bijsterveldt.

“Wij vinden de maatschappelijke gevolgen van de invoering van de taaltoets onacceptabel’, stelt Gerard van Drielen, lid van het CvB. Het uitvalpercentage van de allochtone pabo-studenten van de Hogeschool Rotterdam ligt ruim twaalf procent boven het landelijke gemiddelde van veertig procent. Zou de uitkomst van de taaltoets meetellen, moeten nog meer studenten in het eerste jaar uitvallen.

“Er zijn drie belangrijke gegevens: er is een lerarentekort, er staan te weinig allochtonen voor de klas en de meerderheid van de leerlingen in het voortgezet onderwijs in Rotterdam, 65 procent, is van allochtone afkomst. Ook daarom is het van belang dat er voldoende allochtone paboërs afstuderen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK