Artikel 23 verzandt

Nieuws | de redactie
20 mei 2008 | Artikel 23 GW, over de vrijheid van onderwijs, ligt sinds 'paars' en Ayaan meer dan ooit onder vuur. Voldoet het artikel nog wel? Volgens prof.mr.dr. Dick Mentink ligt het probleem niet bij het grondwetsartikel, maar bij de moderne wetgever, zoals ook de parlementaire commissie-Dijsselbloem onlangs nog duidelijk maakte.

Met de rede Tien jaar later neemt Mentink op vrijdag 23 mei 2008 afscheid als bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht op pluriforme grondslag aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij blijft de komende twee jaar nog wel als onderwijsdecaan verantwoordelijk voor de onderwijsvernieuwing en curriculumherziening binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Dick Mentink geniet grote bekendheid als deskundige van onderwijswetgeving en het roemruchte onderwijsartikel 23 in onze Grondwet. Hij adviseert regelmatig overheden, kamerfracties, schoolbesturen en (landelijke) organisaties in het onderwijs. Zo werd hij in 2007 door de parlementaire Commissie Onderzoek Onderwijsvernieuwingen (de commissie-Dijsselbloem) ingeschakeld om juridisch onderzoek te verrichten naar de rol van het parlement. Deze studie, deelrapport bij het veel aandacht trekkende eindrapport Tijd voor Onderwijs, bevat naast een uitgebreide analyse allerlei onderwijsjuridische aanbevelingen om de verhouding onderwijswetgeving en onderwijsvernieuwing in de toekomst beter te regelen.

Mentink begon zijn loopbaan als onderwijzer en studeerde daarnaast pedagogiek (differentiatie onderwijskunde) aan de Universiteit Utrecht. Zijn proefschrift Orde in onderwijsbeleid. De wettelijk regeling van deugdelijkheidseisen als grondwettelijk probleem ging in op de ook nu actuele vraag welke verantwoordelijkheid de rijksoverheid draagt voor de kwaliteit (deugdelijkheid) van het onderwijs. In 1998 werd hij benoemd als bijzonder hoogleraar Onderwijsrecht op pluriforme grondslag aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel werd mogelijk gemaakt door de Stichting bijzondere leerstoel onderwijsrecht op pluriforme grondslag. In zijn oratie presenteerde hij een voorstel tot grondwettelijke regeling van de samenwerkingsschool, dat de basis vormde voor de nieuwe tekst van het in 2006 gewijzigde artikel 23 Grondwet. Dit was de eerste inhoudelijke wijziging van dit artikel sinds de grondwettelijke regeling van de onderwijspacificatie in 1917.

Mentinks publicaties omvatten een breed terrein van het onderwijsrecht, met specialisaties als artikel 23 Grondwet (vrijheid van onderwijs, positie openbaar onderwijs en zorgplichten van de overheid ), onderwijswetgeving en onderwijsvernieuwing, bestuurlijk organisatierecht, medezeggenschap, governance-beleid en toezicht en decentralisatie van onderwijsbeleid. Hij is onder meer voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht (NVOR) en van de Commissies van beroep voor het primair en voortgezet onderwijs in het algemeen bijzonder onderwijs.

Voorafgaand aan zijn afscheidsrede op vrijdag 23 mei 2008 vindt het symposium plaats Onderwijs(recht) in een pluriforme samenleving.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK