Schakel tussen hogeschool en universiteit werkt

Nieuws | de redactie
6 mei 2008 | Schakelprogramma’s voor hbo’ers naar de universiteit blijken goed te werken. Onderzoek van de ASVA laat tevens zien waar nog stappen tot verbetering kunnen worden gezet. Schakelstudenten en docenten aan de UvA zijn in elk geval overwegend positief: 60 % van de ondervraagde docenten noemt een schakeljaar een goede voorbereiding op de wo-master.

Toch vreest 33% van de HBO-studenten na het volgen van een schakelprogramma niet in staat te zijn wetenschappelijk onderzoek te doen. De schakelprogramma’s houden meestal geen rekening met de vooropleiding van de student. Dit zou kunnen verklaren waarom de ondervraagde schakelstudenten sterk van mening verschillen over studiedruk en de moeilijkheidsgraad van tentamens. HBO-studenten hebben vaker dan WO-studenten moeite met Engelse teksten en statistiek en ook de schrijfvaardigheid is voor een kwart van hen een struikelpunt. ASVA- voorzitter Anne Janssens trekt uit het onderzoek dan ook de volgende conclusie: “Schakelprogramma’s moeten beter aansluiten op de educatieve achtergrond van de student. Dan wordt de student optimaal voorbereid op de master.”

40% van de geschakelde studenten denkt trouwens na afronding niet in staat te zijn om een eindscriptie te schrijven, terwijl 41% van de ‘reguliere’ universitaire studenten ook zonder het volgen van het schakeljaar de master meent te kunnen halen. 24% van de HBO-studenten deelt deze mening. Docenten vinden dat de schakelstudenten over het algemeen een lager niveau hebben dan reguliere studenten en dat schakelstudenten meer begeleiding nodig hebben dan reguliere studenten.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK