Waarom blijven kennisvouchers liggen?

Nieuws | de redactie
27 mei 2008 | Fontys-lector Ton Schurgers zorgt als directeur van United Brains dat kennisvragen van ondernemers niet alleen gehoord, maar ook echt beantwoord worden. “Na een week vraag ik mijn staf of de vraag beantwoord is. Zo niet, dan vraag ik het de volgende week weer. Want iedere vraag verdient een antwoord. Je moet vaak wel de vraag opnieuw formuleren, want ondernemers stellen vaak veel te algemene vragen”.


Panta rhei! Alles stroomt, ook kennis, maar de stroom van kennis naar kassa is niet vergelijkbaar met die van een rivier. Het is meer te vergelijken met een trage lavastroom die zijn weg zoekt en vaak onderweg stolt. Sinds jaar en dag zoekt Nederland naar een oplossing voor de kennisparadox: Nederland is goed in het produceren van kennis maar slaagt er maar matig in die kennis te verzilveren. Er zijn legio maatregelen ontworpen met de intentie om de stroom te versnellen.

Een van de recente instrumenten daarvoor is de kennisvoucher, een financiële aansporing aan de MKB-er om te gaan shoppen bij kennisinstellingen. Toch wordt slechts globaal de helft van deze tegoedbonnen ook daadwerkelijk besteed. Een voor de hand liggende reden is capaciteitsgebrek bij de kennisinstellingen. De komst van de vouchers heeft niet direct geleid tot meer uitvoeringscapaciteit bij de instituten!

Maar de oorzaak zit dieper. De researcher aan de kennisinstelling wil primair het onbekende ontsluiten en voor zijn resultaat – als het even kan – de Nobelprijs ontvangen. Hij/zij wordt ook beoordeeld op de originaliteit en de degelijkheid van deze zoektocht. Het onderzoek betreft vaak de ‘haarvaten’ van een domein.

Hoe anders is de ondernemer. Die is op zoek naar een oplossing voor zijn vraagstuk, als het even kan zonder onderzoek. Daarbij gaat het om het totale ‘organisme.’ Immers de oplossing moet ook praktisch vertaald kunnen worden in een geldgenererende activiteit. De tijdseenheid van de onderzoeker is zo’n vier jaar. Dat is bijvoorbeeld de periode die een AIO-er nodig heeft voor een promotie. De ondernemer denkt meer in dagen en weken.

De vraag dringt zich op: kunnen we dan maar beter stoppen met de inspanning om kennis tot kassa te brengen? Nee, zeker niet! Er zijn te veel voorbeelden waarbij het zoektocht met succes voor beide partijen wordt bekroond. Het geheim? Houd rekening met genoemde cultuurverschillen. Investeer in het opbouwen van een relatie, begin eenvoudig. Ondernemer: los acute problemen zelf op, eventueel met een gespecialiseerde adviseur. En onderzoeker: besef the proof of the pudding is in the eating!

Ton Schurgers, directeur United Brains, het samenwerkingsverband tussen TU/e, Fontys Hogescholen, TNO en ROC Eindhoven voor de doorgeleiding van vragen van het MKB aan kennisinstellingen

De eigen lectorale pagina Van Schurgers op ScienceGuide vindt u hier.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK