Oudere docent te vaak buiten beeld

Nieuws | de redactie
10 juni 2008 | De perspectieven van oudere docenten krijgen in het personeelsbeleid van het onderwijs minder aandacht dan die van jongere collega’s. Slechts 12 % van de instellingen voert een levensfasegericht beleid. SBO-directeur Freddy Weima licht toe dat uit hun onderzoek blijkt "dat oudere leraren vaker ontevreden zijn over hun werk en de werkdruk hoger vinden liggen dan hun jongere collega’s. Met de huidige lerarentekorten is het extra belangrijk dat ze langer en gemotiveerd willen doorwerken. Persoonlijke aandacht van de leidinggevende, maatwerk in personeelsbeleid en autonomie dragen daaraan bij."

Het SBO- onderzoek ‘Tevreden blijven werken in het onderwijs’ keek daarbij naar alle soorten onderwijs. Uit het onderzoek blijkt dat onderwijspersoneel een hogere werkdruk ervaart dan personeel in andere overheidssectoren en de marktsector. Factoren die de werkdruk verminderen zijn een empathische stijl van leidinggeven en een hoge mate van autonomie voor de docent.

Directeuren en managers zeggen met ieder personeelslid functioneringsgesprekken te houden. Werknemers schetsen zelf een minder rooskleurig beeld: gemiddeld zegt 71 procent een formeel gesprek te hebben gehad. In het voortgezet onderwijs en in het mbo zegt 62 procent dat. Voor alle onderwijssoorten geldt dat de oudere leraar minder vaak functioneringsgesprekken heeft dan jongere leraren. Van de geïnterviewde werknemers hecht 89 procent waarde aan deze gesprekken.

Levensfasegericht personeelsbeleid richt zich op het langdurig gezond, inzetbaar en gemotiveerd houden van personeel, ongeacht leeftijd. Per individu kunnen wensen, doelen en mogelijkheden verschillen. Als personeelsbeleid en stijl van leidinggeven daarop zijn afgestemd, kan dat het onderwijs een hoog rendement opleveren. De medewerker werkt op zijn beurt in een gezonde en plezierige omgeving. De meeste scholen en onderwijsinstellingen zitten nog in een oriëntatie – of ontwikkelingsfase van het levensfasegericht personeelsbeleid. Hoe professioneler het HRM-beleid, hoe vaker de instelling dit personeelsbeleid voert.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK