Gebrek aan contact schaadt MKB en designers (1)

Nieuws | de redactie
9 juli 2008 | Designers snappen hun eigen ‘markt’ vaak niet, omdat zij het MKB zelden als potentiële klant zien. Lector Brigitte Wolf van InHolland gaat dit gat in de innovatieketen onderzoeken en helpen dichten. ‘Mercedes staat mooi op je cv’, denken ze hun kunstopleiding. En MKB’ers zien design van hun product of dienst als iets perifeers. Zo komt men slecht tot elkaar en mist zo veel kansen”.Prof. Wolf – haar leerstoel staat in Wuppertal – werkt in een Europees netwerk van 19 partners uit 12 landen, het Admire-project. Daar blijkt dat het MKB veelal uit onkunde en onbegrip nauwelijks gebruik maakt van de knowhow en marketingkansen die designers kunnen inbrengen. Dat cliënten nu wereldwijd diensten en producten zoeken die aansluiten bij hun eigen waarden én de expressie daarvan, is echter een wezenlijke reden om design te integreren in de productie en diensten. Design is steeds meer een veel fundamenteler aspect van het product dan een extraatje in de styling ervan.

Een bijzonder voorbeeld uit haar onderzoek is het Duitse lampenbedrijf Erichs Lampenladen. Dit was zeer goed in de verkoop van apparatuur en in het ontwerp van strakke armaturen. Toen dit begon te stokken werd met designers alles in het productieproces doorgeëxerceerd en geëvalueerd. Dit bracht het besef dat men niet apparatuur verkocht, maar ‘licht’ in het bestaan van klanten. Vanuit die fundamentele herijking van het eigen product werd het bedrijf het leidende concern in de wereld, dat onder meer de verlichtingsconcepten van de pyramide van J.M. Pei in het Louvre mocht verzorgen. Ook doet het nu de lichttechnologie en – concepten rond het hoogste hotel ter wereld, het El Buruj in Dubai. Lector Wolf zegt daarom “attitude is central” bij dit type bedrijfsontwikkeling, juist ook voor het MKB.

Dit vergt interdisciplinair denken en diversiteit in verwachtingen en invalshoeken. Het lectoraat gaat dit soort aspecten – in het Europees netwerk ingebed – verder onderzoekn. Waar het om zal gaan is om design van perifeer stylingsapect tot integraal element van de bedrijfscultuur en – leiding te maken.

Wolf heeft daarbij kritische opmerkingen over jonge designers, omdat zij in de opleidingen veelal te theoretisch worden gevormd. Daardoor herkennen ze de toepassingsvragen van bedrijven, zeker uit het MKB, als zodanig niet voldoende. In het MKB is de meeste weerklank nu nog beperkt tot productmakers, zoals die in het interieurvak en meubels. Lagere overheden en de dienstensector scoren bij dit besef juist erg laag.

Brigitte Wolf, Attitude is essential! Brand, Reputation and Design Management in small and medium-sized enterprises


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK