Amour sacré de la Patrie

Nieuws | de redactie
5 september 2008 | Krisztina Lajosi richtte zich in haar onderzoek aan de UvA op de relatie tussen natievorming en negentiende-eeuwse muzikale cultuur in Europa. Ze bestudeert daarbij vooral de nationale opera's en hun rol in de ontwikkeling van het nationale bewustzijn. Opera blijkt een wezenlijke vormgeving van nationale identiteit te hebben geboden.

Lajosi betoogt dat het verschijnsel en de populariteit van de nationale opera’s in elk geval niet volledig verklaard kan worden door de toenemende politieke interesse in de natiestaat en de steeds sterkere sociale positie van de nationale ideologieën.

Ze concludeert juist dat de opera en andere verwante muzikale en culturele praktijken een belangrijke bijdrage leverden aan de verspreiding van het nationale idee en essentiële factoren waren in het ontstaan van de nationale identiteit. Nationale opera’s zijn derhalve niet alleen de weerspiegeling van het nationale bewustzijn, maar vooral actieve agenten in het creëren van een nationaal publieke sfeer.

Lajosi bestudeerde eveneens de begrippen nationale muziek en nationale opera. Ze wil daarbij niet bepalen wat nationale muziek is, maar analyseren welke soort muzikale stijl klonk als nationaal voor het negentiende-eeuwse publiek. Zeker Nederlanders moeten hier goed naar luisteren. Brak ons koninkrijk niet in tweeën nadat de politie trachtte het bisseren van de aria ‘Amour sacré de la Patrie’ in de Koninklijke Muntschouwburg te Brussel te onderbreken? Het begon allemaal met La Muette de Portici, de opera die u via ScienceGuide nu op Youtube kunt meegenieten.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK