Rinnooy Kan: HO internationaler en bekostigd op kwaliteit

Nieuws | de redactie
5 september 2008 | SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan wil dat het hoger onderwijs internationaler wordt en beter wordt beloond voor bewezen kwaliteit. Niet alleen aan universiteiten moet het aantal buitenlandse studenten omhoog, ook in het hbo zou dit goed zijn. Met name door studenten uit ontwikkelingslanden die hier kunnen studeren, om daarna hun kennis in de praktijk te brengen in hun land van herkomst.

Belangrijk daarbij is dat gezocht wordt naar mogelijkheden om hen te stimuleren om na hun studie inderdaad terug te keren naar het land waar ze vandaan komen. Rinnooy Kan komt bij de opening van het hogeschooljaar van Saxion bovendien met de stelling dat het aantal buitenlandse studenten dat promoveert aan een Nederlandse universiteit, omhoog moet. Nu zijn dat er naar schatting zo’n 2500. Net als het Innovatieplatform pleit hij ervoor dat er zo’n 1000 bijkomen.

In zijn openingsrede in Deventer pleit Rinnooy Kan ook voor een aanvullende bekostigingsmethodiek voor het onderwijs die het geven van kwalitatief goede lessen bevordert. Daarmee zet hij de lijnen uit voor de Commissie-Sorgdrager die met deze lastige materie worstelt.

Nu verdeelt de overheid het geld vooral op basis van kwantitatieve gegevens, waarbij het aantal studenten dat een onderwijsinstelling aflevert belangrijker is dan de kwaliteit van het onderwijs, aldus de SER-voorzitter. Hij stelt voor om het onderwijs op een soortgelijke manier te financieren als het wetenschappelijk onderzoek. Daar heeft de overheid een deel van bekostiging ondergebracht bij NWO, die dat geld louter op basis van kwaliteit verdeelt onder de verschillende universiteiten en onderzoeksinstellingen. Op eenzelfde wijze zou een nieuw op te zetten organisatie volgens Rinnooy Kan een deel van het geld voor het onderwijs kunnen verdelen.

In zijn rede pleit Rinnooy Kan er ook voor om pasafgestudeerden in te zetten in het onderwijs, ter verlichting van het lerarentekort. Zij kunnen zo een wezenlijke bijdrage leveren aan de oplossing van een acuut maatschappelijk probleem. Tegelijkertijd doen ze nuttige ervaringen op die door latere werkgevers gewaardeerd zullen worden. In Engeland en de Verenigde Staten zijn hiermee goede ervaringen opgedaan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK