Van Vught: een cruciale ontwikkeling

Nieuws | de redactie
2 september 2008 | Frans van Vught reageert ‘gevleid’ op zijn ‘uitverkiezing’. Hij signaleert “dat we in Nederland nu kennelijk in een tijdperk zijn gekomen, waarin we ons realiseren dat de internationale competitie in het hoger onderwijs en onderzoek alleen maar toeneemt en dat we onze posities en profielen moeten kiezen in een Europese context. Die context is zelf weer een cruciaal element in de wereldwijde concurrentie.

Hoger onderwijs en onderzoek staan internationaal zeer hoog op de politieke agenda’s. Voor veel landen zijn de hoger onderwijs en onderzoeksystemen de centrale onderdelen van hun innovatiebeleid. Dat geldt voor de USA, voor Canada, Australië, Japan, China en ook voor nagenoeg alle Europese landen. In Europa kennen we daarbij natuurlijk de Lissabon-agenda, waarin hoger onderwijs, onderzoek en innovatie onlosmakelijk zijn verbonden.

Dat de Nederlandse instellingen zich realiseren dat Europa en die wereldwijde innovatieconcurrentie tot hun belangrijkste omgevingscondities behoren, vind ik van groot belang. Het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek dienen zich internationaal te profileren. Dat is ook waar ik in Brussel aan tracht bij te dragen, met name door het belangrijke werk van Nether: the Netherlands House for Education and Research. Nether wil voor alle Nederlandse kennisinstellingen het Europese bolwerk zijn. Nether is er voor de Nederlandse instellingen en hun studenten, docenten en onderzoekers.

Nether probeert de invloed van de Nederlandse instellingen op Brussel te vergroten en tevens de financiële stromen naar Nederland te laten groeien, allemaal met het doel het Nederlandse profiel in Europa en de wereld te versterken. Het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek kan zich alleen maar verder ontwikkelen als we ons in de Europese en globale contexten weten te profileren.
Dat dit nu wordt erkend vind ik een cruciale ontwikkeling.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK