Onrust over academische biobank

Nieuws | de redactie
20 oktober 2008 | In de Kamer rijst onrust over de commerciële inzet van gedoneerd lichaamsmateriaal door academische ziekenhuizen. ‘Is de minister van VWS bereid onderzoek te laten instellen naar de gang van zaken bij de biobank van het Erasmus MC en het UMC Utrecht en het commerciële bedrijf Cavadis met name wat betreft het informeren van patiënten?’ vragen SP-leden onder meer.

U leest de volledige vragen hier.

Vragen van de leden Van Gerven en Jasper van Dijk (beiden SP) aan de minister en staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het gebruik van gedoneerd lichaamsmateriaal voor cdoeleinden. (Ingezonden 14 oktober 2008)

1
Bent u van mening dat patiënten ingelicht dienen te worden als door hen gedoneerd lichaamsmateriaal ook gebruikt wordt voor commerciële doeleinden? 1),2)

2
Bent u met de voorzitter van de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) van mening dat vanuit ethisch aspect patiënten die lichaamsmateriaal ter beschikking stellen zo volledig mogelijk ingelicht moeten worden over wat er met dat materiaal gebeurt?

3
Is het waar dat wettelijk hierover onvoldoende is geregeld? Waarom duurt het acht jaar voor dat het wetsvoorstel zeggenschap lichaamsmateriaal wordt ingediend? Wanneer kan de Kamer dit wetsvoorstel verwachten? 3)

4
Waar blijft de reactie van het kabinet over het gebruik van lichaamsmateriaal voor commerciële doeleinden zoals toegezegd tijdens de behandeling in de Kamer van de brief over medische ethiek? 4)

5
Is de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bereid de Inspectie voor de Gezondheidszorg het onderzoek te laten instellen naar de gang van zaken bij de biobank van het Erasmus MC en het UMC Utrecht en het commerciële bedrijf Cavadis met name wat betreft het informeren van patiënten? Zo ja, kan de minister de Kamer hiervan op de hoogte houden? Zo neen, waarom niet?

6
Welke farmaceutische bedrijven zijn betrokken bij Cavadis? Vindt u niet dat commerciële opdrachtgevers voor onderzoek bij de patiënt bekend moeten zijn?

7
Vindt u het acceptabel dat Cavadis de biobank en de autoriteit van de universitaire medische centra gebruikt als Unique Selling Point? 5)

8
Wat is uw mening over het exclusief ter beschikking stellen van academische wetenschappelijke resultaten aan een commercieel bedrijf? Hoe valt dat te rijmen met de publieke beschikbaarheid van kennis zoals die ook door u is gewenst? 6)

9
Hoe heeft u zekerheid dat alle trials worden aangemeld bij het CCMO en vergelijkbare instanties uit andere landen zodat er zekerheid is over onderzoeken die zijn gestart? 6)

10
Deelt u de mening dat de academische vrijheid bewaakt dient te worden en dat deze in gevaar komt door steeds verdere vermenging van belangen zoals in de Verenigde Staten? 6),7)

11
Heeft u inzicht in het percentage onderzoek van academische centra dat via BV-constructies wordt gefinancierd? Hoe is het toezicht hierop geregeld? 8)

1) Argos, 11 oktober 2008
2) Trouw, 11 oktober 2008
3) Kamerstuk 31 200 XVI, nr. 126
4) Kamerstuk 31 200 XVI, nr. 132
5) http://www.cavadis.com/
6) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2007-2008, nr. 151
7) The New York Review of books, vol 51. nr 12. July 2004. The truth about the Drug Companies. Marcia Angell
8) http://www.erasmusmc.nl/tto/ondernemen/holding/


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK