Plasterk haalt uit naar VVD

Nieuws | de redactie
13 oktober 2008 | Plasterk steunt Mark Rutte, desnoods tegen zijn eigen fractie. Zo beantwoordt OCW herhaalde vragen van VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra over de werving van allochtone assistenten bij de UU. “Het gaat hier om een niet-ongebruikelijk selectief en beperkt programma, in aard vergelijkbaar met het door mij eerder onder uw aandacht gebrachte Echo Awards, waarvan de heer Rutte grondlegger, boegbeeld en presentator is.”

Aldus schrijft de minister aan de Kamer als antwoord op de vragen. “Ik deel geheel de opvattingen die de heer Rutte gebracht hebben tot het steunen van de genoemde Echo Awards. Ze zijn in gelijke mate, mutatis mutandis, van toepassing op het Utrechtse programma waaraan de heer Zijlstra zich kennelijk stoort.

Het klopt inderdaad dat allochtone studenten door de 15 extra student-assistentschappen theoretisch gezien meer vacatures hebben waar zij op kunnen reageren. In de praktijk vervullen vooral autochtone studenten de reguliere student-assistentschappen, dat gaat om circa 500 plekken op de Universiteit Utrecht. De reden waarom de Universiteit Utrecht heeft gekozen voor dit project is ook dat allochtoon talent niet vanzelf de weg naar de wetenschap weet te vinden. In die zin is het programma van de Universiteit Utrecht te vergelijken met het Mozaïekprogramma van NWO.”

OCW wijst op verschillende pluspunten die door deze benadering gerealiseerd kunnen worden: “Dit project kan bovendien ertoe bijdragen nog meer inzicht te verkrijgen in belemmeringen voor allochtone studenten om te opteren voor reguliere studentassistenten en het kan faculteiten bewuster maken van het potentieel van deze studenten waardoor op termijn geen aparte regeling meer nodig is.”

Op de vraag van Zijlstra: “Deelt u de mening dat rolmodellen belangrijk zijn voor de emancipatie van allochtonen en dat rolmodellen juist een voorbeeldfunctie vervullen omdat zij op eigen kracht resultaat boeken, zonder daarbij bevoordeeld te worden ten opzichte van andere groepen?” komt Plasterk aan het slot tot een fikse draai om de oren van de liberale HO- specialist. De minister zegt: “Ik vind rolmodellen erg belangrijk en daarom heb ik dit jaar ook de ECHO Awards uitgereikt. Dit is een stimuleringsprijs voor excellente allochtone studenten die zich naast goede studieresultaten ook maatschappelijk inzetten. Deze studenten zijn ambitieus en zij zijn zonder meer rolmodellen voor andere allochtone studenten.

Ik steun VVD-fractieleider Mark Rutte dan ook bij zijn rol als beschermheer van ECHO en ik ga ervan uit dat de VVD dit ook doet.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK