PvdA: Plasterk moet excellente student beschermen

Nieuws | de redactie
14 oktober 2008 | De Kamerleden Tofik Dibi (GroenLinks) en Marianne Besselink (PvdA) vragen opheldering aan minister Plasterk over mogelijke drempels voor extra studie-inzet van Amsterdamse studenten door eigen bijdragen te vragen van studenten die extra vakken willen volgen. Besselink: “Juist omdat we excellentie willen stimuleren vraag ik de minister of dit wel de goede weg is.”

Dibi voegt daar aan toe: “De minister- president laakte vorig jaar de zesjescultuur. Om die te ontstijgen moeten enthousiasme en extra inzet juist worden beloond en niet worden afgestraft met een extra eigen bijdrage.” De minister zegt prioriteit te willen geven aan studenten die willen excelleren. De Kamerleden willen daarom weten of het vragen van zulke eigen bijdragen past in zijn benadering. SP-Kamerlid Jasper van Dijk wijst er in dat verband op dat de minister bij de opening van het academisch jaar aan diezelfde UvA zich duidelijk tegen deze denklijn keerde en zei: “Terwijl je de student die bereid is om meer tijd in zijn studie te stoppen eigenlijk zou moeten belonen, ga je hem meer geld vragen. Dat lijkt me niet goed.”

De vragen van Dibi en Besselink luiden als volgt:

1. Bent u bekend met de Kaderbrief 2009 van de Universiteit van Amsterdam waarin de UvA onder andere aankondigt vanaf 2010 geen vergoeding meer te geven voor studiepunten boven de nominale studielast en dat de faculteiten een eigen bijdrage mogen vragen aan studenten die extra vakken volgen?

2. Wat vindt u van de voorgestelde maatregel?

3. Denkt u dat dit een drempel betekent voor het enthousiasme van studenten die willen excelleren? Zo ja, wat bent u voornemens hieraan te doen?

4. Is bekend of andere universiteiten deze maatregel mogelijk ook willen gaan toepassen?

5. Is deze maatregel bedoeld voor de bachelorfase of voor de masterfase?

Tevens vragen zij of de minister met VSNU, LSVB en ISO om tafel te gaan zitten om te komen tot afspraken over de eigen bijdragen die universiteiten aan studenten mogen vragen. “Kunt u ons over de resultaten van dat gesprek informeren voor de begrotingsbehandeling in december?”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK