‘Werkdruk bijna onverantwoord’

Nieuws | de redactie
31 oktober 2008 | De UvA vindt minister Plasterk in elk geval “heel duidelijk.” Het idee om extra collegegeld te vragen voor extra kennisinspanningen acht hij in strijd met de wet. “Onze universiteit houdt zich aan de wet, uiteraard,” zo laat het CvB ScienceGuide weten. “Maar de minister weet heel goed dat hij dus zegt: ‘doe meer met minder geld.’ Er komt een moment dat wij dit onze docenten echt niet meer kunnen vragen. Dat moment is nu.”

Het college wijst er op dat al op Prinsjesdag duidelijk werd, dat het bedrag dat OCW per wo-student investeert via de bekostiging de komende jaren weer daalt. “ Dat weet de minister ook. De werkdruk op de docenten wordt zo bijna onverantwoord. En dat lost hij niet op. Dat kan alleen door extra middelen ter beschikking te stellen.”

De UvA vindt dat de minister met zijn afwijzing hier niet verder aan voorbij kan blijven gaan. Men verbaast dan ook wat over het feit dat vanuit OCW of het parlement nog niemand zich verwittigd heeft van de achtergrond van de voorstellen die de minister nu als in strijd met de wet verwerpt. Komend voorjaar komen de adviezen uit van twee interne werkgroepen – onder leiding van onder meer de decaan van Bedrijfskunde en Economie – die gevraagd zijn het financieringsprobleem nader te analyseren en met oplossingen te komen.

Al bij de opening van het academisch jaar kruisten collegevoorzitter Karel van der Toorn en Plasterk in Amsterdam de degens over dit punt. De minister zei toen onder meer: “Hoger collegegeld zal de student dwingen nog meer baantjes te nemen en juist de gemotiveerde student dan zou minder in plaats van meer aan haar studie doen.” Van der Toorn zegt deze week in Folia over de minister, dat hij zou willen “dat hij wel af en toe wat meer trots mag uitstralen met het oog op hoger onderwijs. We doen het in Nederland helemaal niet slecht en dat mag de minster ook best af en toe zeggen.”

De minister is niet van zins op dit aspect de universiteiten hun zin te geven. Op een vraag van SP’er Jasper van Dijk naar de uitspraak van VSNU- voorzitter Noorda, “dat het wrang is dat er minder geld per student is, ondanks ambitieuze afspraken” antwoordt Plasterk: “In de Rijksbegroting 2009 zijn in lijn met de meerjarenafspraken met de VSNU extra middelen beschikbaar gesteld voor de universiteiten waarmee de gezamenlijk gemaakte afspraken invulling kunnen krijgen. De voorzitter van de VSNU en ik hebben de afspraken samen ondertekend.”






«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK