Pabo tegen tekort in vmbo

Nieuws | de redactie
9 december 2008 | Pabo's kunnen bijdragen aan het opvangen van het tekort aan vmbo-docenten. De HAN wil komend studiejaar via een pilot afgestudeerden van haar pabo met een verkort programma op leiden voor het vmbo. De startkwalificatie die ze hiermee behalen is exclusief voor het leraarschap in het vmbo.

In het programma van de opleidingspilot zal de vakcomponent centraal staan. Zo kan de studie aan de tweedegraads lerarenopleidingen binnen 1 jaar in een duale opzet worden afgerond. Mocht de pabo-afgestudeerde daarna een dubbeldiploma willen behalen om met een tweedegraads diploma ook les te mogen geven in de gehele onderbouw van het VO, dan moet  deze daar een vervolgtraject van circa een jaar aan koppelen.

De HAN heeft een verzoek tot toestemming voor de pilot ingediend bij staatsecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenhart van OCW. Doel van deze pilot is – naast het terugdringen van het tekort aan leerkrachten met behoud van docentkwaliteit – ook er voor te zorgen dat een positieve aantrekkingskracht uitgaat naar aanmelders voor een pabo-opleiding, vooral bij mannen. De effecten van de pilot zullen onderzocht en geëvalueerd worden zodat de HAN in overleg met collega-hogescholen een aanbeveling kan doen over de structurele inrichting van deze opleiding.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK