ADHD ontlokt herhaald slachtofferschap

Nieuws | de redactie
20 januari 2009 | Twintig tot veertig procent van de volwassen slachtoffers van geweld wordt binnen het jaar opnieuw slachtoffer van delicten. Dit herhaald slachtofferschap van geweldsdelicten krijgt weinig aandacht. Een belangrijke reden is dat dergelijke delicten zich meestal in de privésfeer afspelen of op het werk en dat slachtoffers en daders vaak bekenden van elkaar zijn. Volgens hoogleraar forensische psychologie Stefan Bogaerts is ADHD bij de slachtoffers een onderbelichte uitlokkende factor voor herhaald slachtofferschap. Hij houdt hierover zijn Tilburgse oratie op 23 januari.

Een belangrijke vraag is wat slachtoffers kwetsbaar maakt voor herhaald slachtofferschap. Vanuit psychologisch-victimologisch perspectief zijn we vlug geneigd om herhaald slachtofferschap te onderzoeken in relatie met ‘slachtofferconcepten’ zoals angst, trauma en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Forensisch-psychologische concepten zoals ADHD, impulscontrole stoornis, sensatiezoekend gedrag en een antisociale levensstijl, worden maar zelden betrokken in dergelijk onderzoek. ADHD blijft tot nu toe een miskende problematiek bij slachtoffers maar ook bij daders.

In zijn oratie stelt hoogleraar Stefan Bogaerts dat verschillende types ADHD bij volwassenen slachtofferschap mede uitlokken. ADHD komt gemiddeld vaker voor bij slachtoffers van geweldsdelicten. Vanuit die veronderstelling is er een relatie tussen ADHD – slachtofferschap – PTSS – en andere stoornissen zoals stemmingsstoornissen, verslaving en persoonlijkheidsproblemen. Deze relatie legt de basis voor herhaald slachtofferschap of slachtoffercarrières. Volwassen ADHD-ers hebben meer kans op gewelddadige ervaringen (en dus op PTSS), omdat zij ondoordacht en impulsief handelen, sensatie en gevaarlijke situaties opzoeken en hierdoor vlugger in problemen komen. Dit is een opmerkelijke conclusie, omdat ADHD in het empirisch forensisch-psychologisch onderzoek juist vooral wordt geassocieerd met delinquent gedrag of met (antisociale gedragsstoornis, antisociale persoonlijkheidsstoornis, oppositionele opstandige gedragsstoornis, middelenmisbruik).


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK