100 dagen Obama

Nieuws | de redactie
13 mei 2009 | Het kennisbeleid van president Obama krijgt duidelijk vrom en inhoud

Onderwijsnieuws

·  De OCW-begroting staat duidelijk onder druk. Overschrijdingen dwingen Plasterk tot aanzienlijke bezuinigingen en dat terwijl in Duitsland miljarden extra in HO en excellentieprogramma’s gestoken worden. De koepels zinnen op wraak op de minister die hen ‘slagen in de lucht’ verweet.

·   De Europese HO-toekomst hangt mede af van serieuze pogingen tot goede ranking. Eurocommissaris Potocnik legt zijn kaarten op tafel op de dag dat ‘Leuven’ tot conclusies komt. En studenten willen wel degelijk meedenken daarover.

·   De VU-hoogleraar die in de USA zijn ex doodde, moet vrezen voor zijn eigen leven vanwege de doodstraf in de staat Georgia.

·   De NVAO schrapt een complete HO-instelling als erkend instituut.

First 100 Days

·   100 dagen president Barack Obama. Wat is er gestart, veranderd en bereikt rond kennisbeleid? Wat is het vooruitzicht en wat leren we ervan? ScienceGuide geeft een eerste overzicht.

·   En ook Obama’s rede van gisteren over zijn kennisbeleid: meer geld dan zelfs tijdens het Apollo-programma en Nederlandse studenten zijn beter dan Amerikaanse, waarschuwt de president!

Onderzoeksnieuws

·   “Bestuurders zijn immuun geworden voor beleidsnota’s.” Lector Frans Spierings analyseerde de situatie in de krachtwijken in Rotterdam. Met nieuw materiaal en presentaties pakt hij wel hun aandacht.

·    Een nieuwe route voor de afvoer van cholesterol uit het lichaam biedt kansen voor medicijnontwikkeling. Haaks op eerdere inzichten blijkt de darm in staat veel cholesterol te verwijderen.

·    Maxima is aanwezig bij de uitreiking van 19 Rosalind Franklin Fellowships aan vrouwelijke topwetenschappers in Liberal Arts en Natural Sciences in Groningen. Dit biedt een versneld traject naar het hoogleraarschap.

·   HAN Automotive organiseert een groot symposium over duurzaamheid bij autoproductie en –gebruik, zoals waterstoftoepassing in de verbrandingsmotor en onderzoek naar ‘lichtgewicht construeren’.

En ook

·   Stilzitten als je geschoren wordt. Dat was het parool van bankpresident Wellink na zijn geruchtmakende optreden op het HBO-jaarcongres. Ondanks een golf reacties op het stuk van ScienceGuide bleef het doodstil.
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK