Kabinet tevreden over kennisbeleid

Nieuws | de redactie
18 mei 2009 | Het kabinet is content met de resultaten die in het HO- en kennisbeleid tot nu toe zijn bereikt. Premier Balkenende schrijft de Kamer onder meer, dat “bij de beleidsdoelen die betrekking hebben op kenniseconomie, innovatie en ondernemerschap (zoals hoger onderwijs, R&D-investeringen/WBSO, innovatievouchers, Pieken in de Delta) in 2008 de nodige voortgang is geboekt. Zo blijkt uit de Competitiveness Index 2008-2009 van het World Economic Forum dat de concurrentiepositie van Nederland is verbeterd.”

Wel waarschuwt hij voor tegenslagen ingevolge de recessie: “Het is echter te verwachten dat de haalbaarheid van de beleidsdoelen negatief zal worden beïnvloed door de recessie. Deze raakt immers het hart van de reële economie en heeft naar verwachting ook een specifieke doorwerking op sommige regio’s en sectoren in Nederland.”

Daarom moet vanuit het anti-crisisplan tegengas worden gegeven, juist ook in deze sector: “De maatregelen die in het aanvullende beleidsakkoord zijn opgenomen, zijn er op gericht de impact van de recessie zoveel mogelijk op te vangen. Voor behoud van het innovatief vermogen van het Nederlandse bedrijfsleven zijn er extra middelen beschikbaar gesteld voor subsidies in het kader van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO), voor strategische high tech projecten ter versterking van kennisinfrastructuur en voor tijdelijke inzet van private onderzoekers bij publieke instellingen.”

De recessie heeft ook nog onbedoelde voordelen, zo vermoedt het kabinet. Het lerarentekort kon er weleens een stuk minder ernstig door worden, zo suggereert de premier met een omzichtige formulering. “De invloed van de economische ontwikkeling biedt hier mogelijk kansen als het gaat om de relatie tussen arbeidsaanbod en openstaande vacatures in het onderwijs.”

Wat betreft de OCW-begroting zelf, meldt minister Bos dat nog niet alles loopt zoals het moet. Bij het onderdeel ‘Cultuur’ is “de tolerantiegrens overschreden” wat betreft de toekenning van subsidies die onvoldoende onderbouwd zijn. Het gaat om meer dan 10%, oftewel ruim 100 mln aan uitgaven.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK