Oud nieuws?

Nieuws | de redactie
30 juli 2009 | De PVV-vragen naar de kosten en baten van migranten zijn ruim 20 jaar geleden al eens onderzocht. Op verzoek van CDA-minister Elco Brinkman.

In 1988 gaf deze het SCP de opdracht tot een beknopte kosten-batenanalyse van immigranten. Onderzoeker Carlo van Praag schreef een rapport, dat nooit is gepubliceerd, zo meldt VN. De conclusie daarvan was destijds dat tot aan 2000 de ‘etnische groepen’ de staat netto 53 miljard gulden – nu zo’n €24 miljard – zouden kosten.

Van Praag vond de opdracht toen ook al niks. ‘Je berekent toch ook niet de kosten van Limburgers of Friezen?’ Daarom formuleerde hij een ‘positieve vraagstelling’, zegt hij tegen VN: ‘hoeveel geld is nodig om deze bevolkingsgroep de komende dertien jaar goed op te kunnen vangen? Ik heb destijds nergens een reactie gelezen van minister Brinkman op ons rapport,’ zegt Carlo van Praag.

De econoom Hans Roodenburg, destijds bij het CPB, deed het onderzoek medio jaren 90 nog eens over. Het CPB-rapport raamde de kosten van iedere nieuwe niet-westerse allochtoon van vijfentwintig jaar en ouder op €43.000. Roodenburg is van mening dat er wel degelijk een goede schatting gemaakt kan worden van de kosten van immigratie. ‘Belastinginkomsten, arbeidsparticipatie, inkomen en gebruik van sociale voorzieningen vormen de belangrijkste indicatoren. Die kunnen we allemaal berekenen. Maar dan moet je de hele levensloop van de immigrant meenemen en niet slechts vijf jaar vooruit willen kijken, zoals de PVV.’

Ook Roodenburg stelde verbaasd vast, dat de politiek niets deed verder met zijn bevindingen. ‘Zelfs al kleven er bezwaren aan dit soort berekeningen, zoals het risico van stigmatisering, dan nog zou ik als politicus over deze informatie willen beschikken. Het gaat bij immigratie om enorme bedragen. Je wilt toch weten wat je beleid kost en oplevert? Zeker nu, in deze niet al te rooskleurige economische tijden.’

Overigens lijkt vragensteller Fritsma het antwoord op zijn reeks vragen aan het kabinet al te weten. Vorige maand zei hij in een debat dat niet-westerse allochtonen de staat al zo’n honderd miljard euro hebben gekost. Ook blijken de vragen die aan minister Plasterk zijn gesteld uit te gaan van die gedachte. Fritsma vraagt namelijk vooral naar de kosteneffecten van de uitval en spijbelen door allochtone leerlingen. Het toenemend effect van het sterk stijgende studierendement van bijvoorbeeld de allochtone studentes in het hbo is de PVV’er geen nadere vraag waard.

Onderzoeker Roodenburg hoopt dat het kabinet toch een serieuze poging zal doen om Fritsma’s vragen te beantwoorden. ‘Anders is het een gemiste kans,’ zegt hij tegen VN.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK