Terpstra bepleit scherp politiek debat

Nieuws | de redactie
3 maart 2010 | HBO-raad voorzitter Doekle Terpstra wil, dat het CDA in de verkiezingsstrijd vanuit zijn eigen filosofie de aanval kiest tegen het populisme. “Vanuit die visie is het ook duidelijk dat we harde conclusies moeten trekken. Een politiek voorman die in de internationale media pleit voor de deportatie van tientallen miljoenen mensen uit Europa moet dan concreet weerwoord krijgen. Die moet politiek gevraagd worden zijn plannen uit te werken.”

“Die moet door de civil society gevraagd worden naar het hoe ofwat van zijn gedachten en plannen. Hoe moeten volgens hem de ledenvan de politiebonden, de spoorwegbonden of de onderwijsbondenverplicht gaan worden zulke beleidsvoornemens ten uitvoering tebrengen? En per wanneer, en met wie, en graag concreet? 

Christendemocraten moeten volgens mij namelijk vanuit hunprincipiële opvatting over participatie en geestelijke vrijheid vanburgers niet alleen ‘schande en bar’ roepen, of verzuchten dat ditniet serieus en onuitvoerbaar is. Zij moeten bij zulke voorstellenof plannen ook de feiten op tafel leggen en de consequenties er uittrekken. De burgers weten dan weer waar ze aan toe zijn. Met ons,met andere stromingen en met elkaar. Het CDA moet in dit opzicht’de vrees voorbij’ om Ruud Lubbers aan te halen.”

U leest de nu brandactuele beschouwing, zijn ‘Steenkamp-lezing’,die Terpstra hield over de rol van het CDA in het actuelemaatschappelijke en politieke debat hier.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK