Almere verwelkomt Windesheim

Nieuws | de redactie
25 mei 2010 | “Had Almere een paar maanden later bij het Rijk aangeklopt voor een hogeschool, dan was het niet gelukt.” Burgemeester Annemarie Jorritsma toonde zich bij de Flevolezing opgelucht dat de doorstart van het hoger onderwijs in de polder geregeld is.

Verweesde opleidingen

Al jaren kent Almere vier hbo-opleidingen. Maar trekkers werden datniet. Het had deels te maken met het imago van Almere en Amsterdam.Autochtone kinderen studeren het liefste in Amsterdam. Veelallochtone ouders daarentegen hebben liever niet dat hun kinderenteruggaan naar het Amsterdam waaraan zij zich ontworsteld hebben.Gevolg is dat hun kinderen dan genoegen nemen met mbo.

Maar ook de Hogeschool van Amsterdam toonde weinig enthousiasme.De vier hbo-opleidingen in Almere waren de laatste jaren een beetje’weeskinderen’ omdat de HvA ervoor koos zich op Amsterdam teconcentreren, zo zag Jorritsma. Wel regelde de leiding van UvA-HvAeen treinstation op de lijn naar Almere (Amsterdam Sciencepark)waardoor ze een geduchte concurrent voor hoger onderwijs in depolder blijft.

Hoe word je een studentenstad?

Nu de hogeschool Windesheim en de Christelijke AgrarischeHogeschool zich in Almere vestigen, is er een hoop werk teverzetten om van Almere een aantrekkelijke studentenstad te maken.Almere heeft die studenten hard nodig voor de sociale samenhang enculturele activiteiten die de stad nu moeten ontberen.

Burgemeester Annemarie Jorritsma heeft goede hoop dat hetmet  aantrekken van studenten wel goed komt, want, zo zei zemet verwijzing naar een rapport van het CBS: “De huidigegeneratie  studenten is huiselijk. Ze vinden het gezellig omthuis te blijven wonen. Daar hopen we op. Want als studenteneenmaal wegtrekken, komen ze niet snel meer terug. Binnenkortmoeten we dus maar het Hotel Mama Flevoland openen.”

Jorritsma stak de rol van de overheid in dit geheel niet onderstoelen of banken. “De business-cases van de hogescholen laten ziendat er grote investeringen nodig zijn. Het is buitengewoon boeiendte zien dat je je hier als gemeente- en provinciebestuurdersintensief mee moet bemoeien hoewel je er niet over gaat. Dat is weleens ingewikkeld. “

Hoger onderwijs als testcase

Jorritsma was verheugd dat het kabinet net op tijd had besloten deschaalsprong van Almere te steunen. “We mogen blij zijn dat hetkabinet niet eerder is gevallen. In Lelystad worden een paar dualeopleidingen gerealiseerd. Uiteindelijk denken we dat zo’n 6.000studenten die hogeschool gaan bezoeken. En nu, Hein, sneluitbreiden!”, zo zei ze tegen bestuurslid Hein Dijkstra vanHogeschool Windesheim.  

Twee weken voor de verkiezingen heeft de gemeenteraad van Almere38 werkafspraken met het Rijk voor de verdubbeling van Almeregefiatteerd. Terugkijkend merkte Jorritsma op dat de eerderetoezeggingen van het Rijk voor een impuls aan het hoger onderwijsin de stad zeer geholpen hebben bij het nemen van deze grotebeslissing. “De afspraken rond hoger onderwijs waren waarschijnlijkeen trigger voor de gemeenteraad om erop te vertrouwen dater ook afspraken te maken zijn met het rijk, dat was in hetverleden wel eens anders.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK