Bijblijven moet je kunnen

Nieuws | de redactie
7 mei 2010 | Wat moeten mensen en organisaties doen om in een langere loopbaan inzetbaar te blijven? Hoe kun je ook onder docenten en onderzoekers het vermogen tot actuele en relevante prestaties onderhouden of versterken, ook op latere leeftijd?

In het promotieonderzoek van bedrijfspsycholoog FelixSteemers (VU) wordt het gangbare denken over leeftijd, loopbaan eninzetbaarheid getoetst. Het blijkt dat de inzetbaarheid vanmedewerkers over het geheel genomen al vanaf ongeveer het38ste-40ste jaar terug loopt.

Steemers toonde via multiniveau-analyse aan dat dezetrend niet verklaard kan worden uit leeftijdsstereotypering bijprestatiebeoordeling door directe chefs. De gebruikelijke’employability’-maatregelen zoals functiewijziging, beperking vanervaringsduur en training en opleiding, dragen amper of niet bijaan behoud of versterking van prestatievermogen.

Medewerkers die hun eigen doen en denken kritisch bezien, envervolgens afstemmen op actuele vereisten, blijken beter inzetbaarte blijven. Deze eigenschap noemen we cognitieve flexibiliteit. Ditstelt mensen in staat om het nieuwe te herkennen en hun handelendaarnaar te richten. Dankzij cognitieve flexibiliteit kunnenmedewerkers hun mentale bagage actueel en relevant houden.

Steemers zegt dat organisaties cognitieveflexibiliteit kunnen bevorderen. Stimulering van een zekeregretigheid om nieuwe ontwikkelingen te begrijpen en medewerkerslaten meedenken met wat de chef onder handen heeft, houden hetdenken in beweging.

Verder lijkt het doeltreffend om medewerkers tijdig aan te sprekenop dreigend verlies van inzetbaarheid, vooral in de middenfase vande loopbaan. Praktiserende psychologen kunnen bijdragen doorontwikkeling en uitvoering van pit stops of onderhoudsprogramma’s,gericht op actualiteit en relevantie van de mentale bagage vanmedewerkers.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK