LSVb: wel boos, geen stemadvies

Nieuws | de redactie
14 mei 2010 | De lijn van Job Cohen is "een chique naam voor het ordinair in de schulden steken van toekomstige generaties," schrijft Jasmijn Koets (LSVb) aan de PvdA-leider. Tegelijk meldt zij dat de kritiek geen 'negatief stemadvies' of iets dergelijks mag heten: "Ook partijen als D’66 en VVD, zo mogelijk nog grotere voorstanders van een sociaal leenstelsel, krijgen dezelfde soort aanklacht."

Voorzitter Jasmijn Koets schrijft hierover een open brief aanJob Cohen en veegt hem ongezouten de mantel uit:

‘Deze brief is een noodkreet namens 600.000 studenten. Studentendie boos en teleurgesteld zijn dat u en uw Partij van de Arbeid onskeihard laten vallen.

U bent namelijk nogal helder over wie er krom moeten liggen alsgevolg van de economische crisis: de studenten. Dit is keihardsaneren op de toekomst van Nederland. U wilt een zogenaamd’sociaal’ leenstelsel invoeren. Een chique naam voor het ordinair inde schulden steken van toekomstige generaties.

Het leenstelsel dat u voorstelt is een heel asociaal leenstelsel:het treft namelijk niet die afgestudeerden die heel veel verdienen,maar juist de grote groep afgestudeerden met een middeninkomen,zoals de leraren en de verpleegkundigen.

Voor hen is het extra bedrag dat ze straks moeten lenen namelijkeen veel groter deel van hun latere inkomen dan voor de relatiefkleine groep veelverdienende chirurgen of advocaten. Eenhardwerkend gezin met twee afgestudeerden en een middeninkomen van45.000 euro gaat straks 15 jaar lang 9% van hun inkomenterugbetalen vanwege een enorme studieschuld. Het gaat hier om eenschuld van 60.000 euro, volgens het Centraal Planbureau straks hetgemiddelde voor twee hoger opgeleiden. Samen met deinkomstenbelasting hebben we het over een belastingpercentage vantotaal 35 tot 50% per jaar voor de gewone man.

Dan zegt u: mensen die hun enorme studieschuld niet kunnenterugbetalen hoeven dit ook niet te doen. Hopelijk weet u dat hetgrootste deel van de hoger opgeleiden hier niets aan heeft. Hetgrootste deel van de hoger opgeleiden heeft namelijk eenmiddeninkomen en moet zijn studieschuld 100%terugbetalen. 

Toekomstige studenten die willen studeren aan het mbo, het hbo ofde universiteit, worden door u gedwongen om te kiezen. (1) Kiezenvoor studeren, een studieschuld van zo maar 35.000 euro en 15 jaarslimmerikenbelasting van 9%. (2) Kiezen om te gaan werken, directgeld verdienen en geen grote schuld opbouwen. Uit onderzoek blijktdat misschien wel 41% van de toekomstige studenten, huidigescholieren en mbo’ers, niet zal gaan studeren als uw leenstelsel erkomt. Van de huidige studenten denkt 1 op 5 dan aan stoppen metstuderen.

Desastreus voor de mensen voor wie u zegt te staan, namelijk desociaal economisch zwakkeren en jongeren van allochtone afkomst.Juist zij zullen worden afgeschrikt door de hoge schulden waarmee uafgestudeerden wilt opzadelen. Kort samengevat betekent dit groteschulden voor de modaal verdienende hoger opgeleide en eenstudie-ontmoedigingsbeleid van uw Partij van de Arbeid. 

Doordat u jongeren stimuleert om te lenen, zadelt u Nederlandhierdoor ook nog eens met een enorme schuld op. Het grootste deelvan de afgestudeerden draait zelf voor het terugbetalen van zijnschuld op, maar een kleiner deel lukt het niet om hun schuld af tebetalen. Dit bedrag is de overheid alsnog kwijt. In uw leenstelselkan volgens het CPB uiteindelijk 66% van alle schulden nietterugbetaald worden. Die komen dus voor uw rekening meneer Cohen.Met een beetje pech is dat zo een miljard extra per jaar. Dankunnen we dat net zo goed gebruiken om studeren te stimuleren. Enhoe we dat dan noemen? Basisbeurs lijkt ons een mooie naam. Dat isnog goed voor de kenniseconomie ook.

Slaapt u er maar een nachtje over en kom het ons vertellen op 21mei 14.00 uur, op het Museumplein in Amsterdam. Dan staan daarduizenden studenten die u dan zullen toejuichen.’

Namens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), 
Jasmijn Koets (voorzitter) 

P.S. Als klap op de vuurpijl zie ik dat u op Stemwijzer.nl ook nogeens de kiezer wilt laten geloven dat u de studiebeurs wiltbehouden. U weet net zo goed als ik dat dit niet waar is. Een(a-)sociaal leenstelsel en alle studenten opzadelen met groteschulden lijkt u volgens het PvdA-verkiezingsprogramma een primaidee.

Update: Op een aantal websites is telezen dat de LSVb studenten oproept om niet op de PvdA te stemmen.Dit is pertinent niet waar.

De LSVb is de belangenberhartiger van heel studerend Nederland endaarmee politiek neutraal. De LSVb geeft dus geen stemadvies af. DeLSVb heeft met de open brief aan Job Cohen willen oproepen om beterna te denken over de gevolgen van een sociaal leenstelsel. Ookpartijen als D’66 en VVD, zo mogelijk nog grotere voorstanders vaneen sociaal leenstelsel, krijgen dezelfde soort aanklacht.

Uit onderzoek blijkt dat de basisbeurs op dit moment essentieel isin de keuze van mensen om te gaan studeren. Daarom is deLSVb van mening dat grote wijzigingen in een stelsel ook grotegevolgen kunnen hebben. Daar moeten alle voorstanders van eensociaal leenstelsel goed over nadenken. Een stemadvies zou de LSVbnooit geven, studenten bepalen zelf welke partij het beste bijhun past.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK