Meer geld voor expertise lerarenopleidingen

Nieuws | de redactie
6 augustus 2010 | Staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (OCW) stelt voor de komende 2 jaar € 4 miljoen extra ter beschikking om de kwaliteit van de lerarenopleidingen te verbeteren. Deze extra financiële bijdrage is toegekend aan 8 zogenoemde landelijke expertisecentra.

In een landelijk expertisecentrum werken instellingen uit hethoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs samen ominhoudelijke en vakdidactische expertise in een bepaald vak teontwikkelen en te bundelen en deze expertise aan lerarenopleidingenen scholen aan te bieden. Doel is om de kwaliteit van delerarenopleidingen te verbeteren. De landelijke expertisecentrazijn 3 jaar geleden met ondersteuning van OCW opgericht.

Het extra geld wordt de komende 2 jaar ingezet voor onder anderevakken die te maken hebben met een beperkte vraag en/of een geringaanbod aan studenten, zoals bijvoorbeeld Duits of wiskunde. Decentra worden bovendien betrokken bij de verdere ontwikkeling eninvoering van de kennisbasis voor de lerarenopleidingen. In dekennisbasis is, voor zowel de vakken op de pabo als voor detweedegraads lerarenopleidingen, vastgelegd wat studenten tenminste moeten kennen om te kunnen afstuderen.

Volgens Van Bijsterveldt (CDA) zijn deze landelijkeexpertisecentra een grote meerwaarde voor de kwaliteit van delerarenopleidingen sinds de oprichting drie jaar geleden:didactische handboeken zijn na enkele decennia weer up-to-date, erzijn digitale kennisbanken ontwikkeld waar docenten onderlingkennis en ervaringen kunnen uitwisselen en verschillende centrawaren betrokken bij het opstellen van de kennisbasis.
‘Met deze extra financiële injectie kan de opgebouwde kennis vandeze centra duurzaam worden geborgd en dit komt ten goede aan dekwaliteit van de lerarenopleidingen,’ aldus de bewindsvrouw.

Hieronder het overzicht van de 8 landelijke expertisecentra metde ‘penvoerder’ tussen haakjes:

  • Landelijk expertisecentrum Economie en Handel (VrijeUniversiteit)  Landelijk expertisecentrum opleidingenNederlands en Diversiteit (Hogeschool Utrecht) Landelijkexpertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken (Universiteit vanAmsterdam)
  • Expertisecentrum Leren van Docenten (Universiteit Leiden)
  • Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen (UniversiteitLeiden)
  • Landelijk expertisecentrum Onderwijs en Zorg (FontysHogescholen)
  • Expertisecentrum voor Lerarenopleidingen Natuurwetenschap enTechniek (Universiteit Utrecht)
  • Expertisecentrum Lerarenopleidingen Wiskunde en Rekenen(Universiteit Utrecht)

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK