25 jaar Hogeschool Leiden

Nieuws | de redactie
16 december 2010 | Als je 'Leiden' zegt in Nederland, dan denkt men bij hoger onderwijs allereerst - en soms vooral ook alleen - aan de eerbiedwaardige universiteit. Maar in 2011 bestaat de Hogechool Leiden toch al weer 25 jaar. Zij zit middenop het Science Park van de sleutelstad, naast LUMC en Naturalis. Dat is geen toeval.

 


De hogeschool is niet groot van omvang, maar heeft wel een steviginhoudelijk profiel op terreinen als bèta, laboratorium, jeugdzorgen leraren opleidingen. Ook bestuurlijk is zij opvallend steviggevestigd. Ooit zat Jaap de Hoop Scheffer in de Raad van Toezicht,bijvoorbeeld, en nu LUMC-prof en VVD-coryfee Jan AnthonieBruijn.

Bèta en Zorg

Op het bètaterrein heeft de hogeschool een voorlopersrol veroverd.De manier waarop men de instroom weet te versterken en dekwaliteit eveneens is recent geanalyseerd. Daaruit bleek dat dit”geen eendagsvlieg” van beleid is, maar een duurzaam welslagen.

Op het terrein van de opvoeding en jeugdzorg werkt de hogeschoolaan uitdieping van de praktijkgerichte kennis op het gebied van deopvang en stimulering van kansen voor jongeren met lichteverstandelijke beperkingen. een nieuw lectoraat op dit thema speelt hier een grote rol.

Duurrzaam en bloeiend

Duurzaamheid zal ook in de toekomst een wezenlijk thema zijn inbeleid en curricula van de hogeschool, zo werd dit najaarnadrukkelijk op de agenda gezet. Prof.dr.ir. Louise O. Fresco (UvA)benadrukte in haar openingsspeech tijdens deinterne conferentie over dit beleidsaccent dat het vooralbelangrijk is om de dialoog aan te gaan en je bewust te zijn van dekeuzes die je maakt. Zij wees er daarbij op, datduurzaamheid niet zwart-wit is en elke oplossing zijnvoor- en nadelen kent op dit gebied.

Tijdens de concferentie konden medewerkers van de HogeschoolLeiden bovendien hun persoonlijke voornemens op biologischafbreekbaar papier met bloemzaad schrijven. De bedoeling is dat hetbloemzaad wordt geplant rond de hogeschool en devoornemens voltooid zullen blijken wanneer de bloemengaan bloeien. Ook dit iets voor een groeizaam en bloemrijkjubileumjaar, kortom.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK