Lachen is vlooien

Nieuws | de redactie
13 september 2011 | Lachen bij mensen is net het vlooien bij apen. Het ontspant, versterkt sociale cohesie en werkt bovendien als een echte pijnstiller. VU en Oxford ontdekten de chemie van schateren en comedy kijken.

 

Flink lachen met vrienden helpt echt om pijn te verzachten. Metde inspanning van een goede buiklach komt endorfine vrij, eenpijnverdrijver die zorgt voor een prettig gevoel. Een kwartiercomedy kijken verhoogt onze pijngrens al met tien procent, zoschrijven onderzoekers van de VU in samenwerking met Oxford enBinghamton in de USA.

Stress bij oermens 

De kans is dertig keer zo groot dat mensen in lachen uitbarstenals ze in gezelschap zijn, dan als ze alleen zijn. Lachen zorgtvoor binding tussen mensen. Juist de lach die we in gezelschapproduceren – een oprechte lach met lachrimpels bij de ogen, waarbijwe een paar keer uitademen zonder in te ademen -zorgt voor hetvrijkomen van endorfine, een stofje dat ons prettig laatvoelen.

Volgens de onderzoekers is dit een evolutionair mechanisme terbevordering van sociaal gedrag. VU-hoogleraar Mark van Vugt verteltdaarover: “De functie van lachen is om heel snel een positievestemming op te wekken in een groep mensen, wat onze voorouders instaat stelde om met dagelijkse stress en conflicten om te gaan. Netals het vlooien bij apen heeft lachen bij de mens een kalmerendeuitwerking. Wij laten met dit onderzoek zien dat endorfinen daarbijeen rol spelen.”

Natuurfilm helpt niet

De onderzoekers baseren hun conclusies op jarenlangewetenschappelijke experimenten waarbij proefpersonen pijnprikkelstoegediend kregen als ijzige kou tegen de huid, een strak zittendebloeddrukmeter en een zware en pijnlijke spieroefening. Hunpijngrens werd gemeten voor en nadat ze langere tijd gelachenhadden door te kijken naar comedy, live of op een scherm.

Andere proefpersonen keken in plaats van comedy naarnatuurdocumentaires met een hoog ‘feel-good-gehalte’ of naarinformatieve programma’s zoals instructievideo’s. Van Vugt:”Opvallend is dat alleen het kijken naar iets dat echt lachenveroorzaakt, de endorfine activeert: zelfs de feel-good-programma’sverhogen de pijngrens niet.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK