Kern HBO buiten bestuur koepel

Nieuws | de redactie
7 oktober 2011 | Het nieuwe bestuur van de HBO-raad valt net zo op door wie er in zitten als door welke hogescholen ontbreken. De kern van de HBO-sector - en van de problemen – zit niet in het bestuur.

Thom de Graaff zal als nieuwe voorzitter een groepmedebestuurders krijgen waarin de ingrijpende discussies over dekwaliteit en de koers van de hogescholen niet zwaarvertegenwoordigd lijken. Wel is dat nieuwe team een poging om deopgelopen spanningen binnen de HBO-raad af te remmen. Zo zijn dekunsthogescholen en de kleine sterk geprofileerde hogescholen nu inhet bestuur aanwezig door AHK-voorzitter Jet de Ranitz enCHE-voorman Kees Boele.

Omdat de voorzitters van hogescholen in Groningen, Arnhem enBrabant zijn aangebleven is er geen enkele grote instelling uit deRandstad in de HBO-raad zichtbaar. Alleen via de vice-voorzitter,Geri Bonhof, zou de HU als zo’n hogeschool nog opgevat kunnenworden als representant van die hogescholen.

De sterk urbane, multiculturele kenniscentra als de HvA,Inholland, HHS en Rotterdam ontbreken in echter in het bestuur.Door het vertrek van Leiden-voorzitter Paul van Maanen zijn demultisectorale Randstedelijke hogescholen verder afwezig in deleiding van de HBO-raad. Voorzitter De Graaff is met zijnbestuurlijke, Nijmeegse achtergrond daar evenmin een aanvullingop.

De in omvang, complexiteit en maatschappelijke problematiekmeest belangrijke leden van de HBO-koepel zijn hiermee in hetgezamenlijke verband niet sterk in beeld. Wel hebben dekunsthogescholen en de kleinere hogescholen van buiten de Randstadvia een forse powerplay hun plek in het bestuur veroverd. De kansdat in deze kringen een neiging tot vertrek uit de koepel zoudoorzetten, heeft men hiermee willen beperken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK