Unbekannter Nachbar

Nieuws | de redactie
14 oktober 2011 | Ach und Weh! Steeds minder mensen spreken de taal van onze buren, terwijl de beheersing daarvan steeds meer een vereiste wordt en kansen biedt op de arbeidsmarkt. Wetenschap en bedrijfsleven slaan de handen ineen, om het ‘zakenimago’ van de taal in dit land van Thomas Mann kenner Mark Rutte te herijken.

De hiertoe actief geworden Actiegroep Duits is een initiatiefvan  Het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA), deNederlands-Duitse Handelskamer (DNHK), het Goethe-InstitutNederland en de Duitse Ambassade in Den Haag. Zij willen de Duitsetaal weer meer onder de aandacht brengen en het enthousiasme voorde taal bij middelbare scholieren aanwakkeren.

Geen mooie taal?

De plannen van de Actiegroep zijn gerezen naar aanleiding vaneen belevingsonderzoek onder scholieren. Daaruitblijkt onder meer dat 61% van de ondervraagden Duits geen mooietaal vindt en dat zelfs 71% aangeeft zelfs niets met Duitsland tehebben. Het Duits heeft volgens het onderzoek een ‘zakenimago’ enis daarom vooral nuttig als je iets met handel en economie wiltgaan studeren, aldus de ondervraagde scholieren.

Zeer opvallend en zeer zorgelijk is het feit dat er in de lessenDuits zo weinig daadwerkelijk in het Duits wordt gesproken, noteertde Actiegroep. “Iemand die langere tijd in Duitsland heeft gewoond,het land goed kent en er enthousiast over kan vertellen”, zoschetst het belevingsonderzoek het profiel van de ideale docentDuits.

Architecten, artsen, diensten

“Duitsland is met afstand de belangrijkste Nederlandsehandelspartner. Kennis van de Duitse taal en cultuur is niet alleeneen vereiste voor logistiek dienstverleners of bouwbedrijven dieopdrachten in Duitsland vervullen, maar vooral ook op het bredegebied van dienstverlening:  van advocatenkantoren en bankentot en met architectenbureaus en de gezondheidssector – bijnaoveral kom je met Duitse klanten en partners in aanraking”, steltLars Gutheil, woordvoerder van de DNHK.

Zo zijn er plannen om komend jaar een Dag van de Duitse taal teorganiseren en wordt ook de hulp ingeroepen van middelbare scholenom met ideeën te komen. Een Prijs van de Duitse taal isuitgeschreven door de Actiegroep om projecten ter bevordering vanhet gebruik van het Duits aan te moedigen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK