Bèta’s: leer Duits

Nieuws | de redactie
9 november 2011 | De economische bloei en de vergrijzing maken het tekort aan bèta-technici in Duitsland steeds aantrekkelijker voor Nederlands talent. De helft van de Duitse ingenieurs gaat de komende jaren met pensioen en de salarissen voor binnenkomers schieten omhoog.

De taal van onze Oosterburen is niet alleen dievan grote ‘dichters en denkers’, van de Matthäus Passion, deliederen van Schubert en Beethovens ‘Ode an die Freude’: ‘AlleMenschen werden Brüder!’ Zij is ook het idioom van de technologie,van de grootste bèta-wetenschappers als Planck, Einstein, Hänsch enHeisenberg. Daimler, Siemens, Krupp, Porsche, vele familienamenwerden symbool van technisch innovatief vernuft en ongekend succesop de wereldmarkten van top technologische industrieën.

Bloei in Duitsland

En in deze 21e eeuw is ‘Made in Germany’ aan nieuweonstuitbare bloei bezig. Het hoog ontwikkelde MKB vol technologischsuperieure familiebedrijven verovert nu de BRIC-landen, en looptvoorop in de omwentelingen in de energie-, duurzaamheid-,transport- en mobiliteitssectoren. Dat de politieke leider eenbèta-wetenschapper is en haar echtgenoot een befaamde hoogleraar inde chemie kan geen toeval meer heten.

Voor deze bloei heeft Duitsland veel bètatalenten nodig,ingenieurs in de automotive, machinebouw, systeemontwikkeling,elektronica, infrastructuurplanning en dergelijke kenniswerkers. Devergrijzing zit hier de wereldwijde expansie in de weg en remt zode welvaart.

Duitsland krimpt in bevolking en kent een laag geboortecijfer,vooral onder de hoog opgeleide, academisch succesvolle gezinnen. Dekomende 15 jaar gaat de helft van de Duitse ingenieurs metpensioen, waarna nog een vergrijzingsgolf zal volgen van grotecohorten oudere hoogopgeleide bèta’s. Nu is de gemiddelde leeftijdvan de ingenieurs al boven de  50.

Vraag naar bètatoppers

De Verein Deutscher Ingenieure (VDI) roept daarom op al hettalent aan te moedigen zich in deze richtingen te ontplooien.Merkels’ atoombeleid is namelijk een extra impuls voor de vraagnaar bètatoppers. Het ontmantelen van alle kerncentrales en hunvervanging door extreem zuinige, liefst niet-fossielestroomleveranciers zullen enorme investeringen in nieuwe techniekenen complexe installaties en concentraties van vernuft vergen.

Tegelijk biedt dat beleid een enorme kans om Duitsland tot hetopnieuw leidende land te maken in de nieuwste energie- enduurzaamheidstechnieken en -productie. Een nieuwe industriëlerevolutie zouden de Duitse hightechbedrijven op dit terrein graagontketenen onder hun eigen leidingen.

Actueel is het tekort aan ingenieurs al zo’n 80.200 inDuitsland. Alle studenten aan de 3TU zouden er dus meteen al eenbaan kunnen vinden, als het ware. De inkomenstrends zijn voor dezemensen dan ook gunstig. In de eerste helft van 2011 stegen deingenieurssalarissen al met 4%, gemiddeld naar €56.700.

Dat de minister van Financiën dit graat ziet moge blijken uithet effect op zijn begroting: een meevaller van ruim €40 miljardbij de belastinginkomsten. De €18 miljard van Merkel in de extrakennisinvesteringen in de huidige kabinetsperiode betalen zichzelfin één jaar dus al meer dan dubbel terug.

Kansen voor Nederland

Voor Nederlanders biedt dit kortom veel kansen. Ook al omdat eenslecht integratiebeleid in Duitsland de grootste kans op nieuwebètatalent heeft verspeeld. De allochtone jongeren – veel Turken en’Russische Duitsers’ – zijn weinig aangemoedigd door te breken dooronderwijsloopbanen. Het effect is dat nu de hoogopgeleide,succesvolle allochtonen Duitsland in grote getale verlaten. Velenvan hen vinden in het succes van de kenniseconomie en expansie vanTurkije en de streken rond de Kaspische Zee veel meer dynamiek, enrespect voor hun inzet en ambitie.

De technische faculteiten in MBO, HBO, WO en 3TU doen er dusgoed aan minoren te ontwikkelen waarin hun studenten goed Duitsleren. Vorsprung durch Technik.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK