OCW-claim in Berlijn dreigt te floppen

Nieuws | de redactie
16 januari 2012 | Staatssecretaris Zijlstra kan niet rekenen op CDA-steun voor de factuur die hij Angela Merkel wil sturen. Ook de PvdA ziet weinig in de plannen van OCW, bovendien.

In het Nieuwjaarsdebat aan de Haagse Hogeschool werd duidelijkdat staatssecretaris Helge Braun in Berlijn meer politieke indrukheeft gemaakt dan Zijlstra in de kwestie van de kosten van Duitsestudenten in het Nederland hoger onderwijs. Met bijna sardonischetoon werd gereageerd op het idee om met name de regering-Merkel onkosten in rekening te gaan brengen voor deDuitse studenten in ons land. Het CDA vindt het vooralonevenwichtig en ondoordacht.

Overbodig bureaucratisch gedoe

Woordvoerder Sander de Rouwe kon zijn irritatie nauwelijksonderdrukken toen in het debat van de Haagse Studentenvakbondgevraagd werd naar Zijlstra’s voorzet richting Duitsland. “Dit iseen lachwekkend voorstel,” zei hij. “Ons land kan zich beter zorgenmaken over het geringe aantal studenten dat hier vandaanbuitenlandse studie ervaring opdat, voegde hij toe. Europees gezienis het een weinig zinvol voorstel, dat alleen maar voor overbodigbureaucratisch gedoe zal leiden.”

Daar komt bij dat Zijlstra’s idee eenzijdig en ondoordacht is.Want er zijn veel Nederlandse studenten die in België een studievolgen en daar profiteren van de lage collegegelden, zoonderstreept De Rouwe. De Duitse studenten in ons land betalendaarentegen veel meer collegegeld dan thuis. Het ligt dan voorde hand, dat Vlaanderen meteen claims in Den Haag zal melden alsmen hier een factuur naar Merkel zou willen sturen. De Rouwezei daarom na afloop van het HHS-debat tegenScienceGuide: “Als Zijlstra eerlijk is dan stuurt hij nietalleen een factuur naar Angela Merkel, maar ook een chèque naarElio di Rupo.” 

De irritatie over Zijlstra’s voorstel is in het Haagse medeingegeven door een tactische overweging. Net nu het kabinet voorforse ombuigingen geplaatst is en de gedoogpartner bezuinigingen op’buitenlanders’ – als bij ontwikkelingssamenwerking – aanmaant,wordt het erg onhandig genoemd om met een Europees onbetaalbaarvoorstel te komen als dat met de Duitse studenten. Het risico datde door Zijlstra genoemde €90 miljoen aan ‘onkosten’ generiekweggesneden zou worden uit het HO-budget is nu directaaanwezig. 

‘Bookkeeping mentality’

PvdA’er Tanja Jadnanansing gaf Zijlstra’s ‘Duitse rekening’ook geen steun. Wel vroeg zij aandacht voor opleidingen – als bijFontys in Venlo – die volledig ‘draaien’ op Duits-gericht en somsook Duitstalig HO-aanbod. Of zulk opleidingsaanbod eentaak van bekostigd hoger onderwijs in ons land moest zijn, riep bijhaar wel enkele vraagtekens op.

Vanuit het internationaal gerichte hoger onderwijs klinkeninmiddels ook scherpe reacties. Bettina Nelemans, managingdirector van het University College Utrecht zegt tegenUniversity World News onder andere: “I very much regret the way inwhich Zijlstra turns the popularity of Dutch universities amongGerman students (and international students in general) into aproblem. It is his bookkeeping mentality that I find sodisappointing, as if there is nothing more to it than a short-termincome and expenditure aspect. German students may well go back toGermany after their graduation, and become involved in trade withthe Netherlands later on in their career. Personally, I condemn thenarrow-mindedness of it all.”

Oxford-hoogleraar Rick van der Ploeg komt met een zeer scherpereactie en een voorstel waar zijn partijgenoten van de PvdA nietblij mee zullen zijn: “The Dutch government is crazy to try and getrid of foreign, highly motivated students. And there would not be aproblem if Dutch tuition fees were set at a more realisticlevel.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK