Digitoets in de lift

Nieuws | de redactie
8 februari 2012 | Stapels papieren nakijkwerk voor de docent en lamme handen van het schrijven voor de student; het is anno 2012 toch tijd om digitaal te gaan toetsen. De SURFfoundation geeft € 2,2 miljoen subsidie voor toetsen en toetsgestuurd leren.

Digitalisering is diep doorgedrongen in de geneeskunde; het isdan ook geen overbodige luxe om studenten die tot radioloog wordenopgeleid, digitale, driedimensionale toetsen af te nemen. DeSURFfoundation, een verbond van universiteiten en hogescholen datdigitale vernieuwing stimuleert, geeft drie kennisinstellingen(UMCU, AMC en UU) een subsidie van €364.000 om dit 3-D-idee uit tewerken.

Andere projecten die subsidie krijgen van SURFfoundation zijneen toets- en vragenbank voor een groep van opleidingenbedrijfsadministratie en bedrijfseconomie, een breed universitairproject voor het realiseren van gedigitaliseerde toetsen voor delerarenopleidingen, en een project door verpleegkundeopleidingen omklinisch redeneren digitaal te toetsen.

In maart 2012 starten de in totaal zeven nieuwe projecten dieeen impuls zullen geven aan digitaal toetsen in het hogeronderwijs. Van de 22 projectvoorstellen haalden 7 deeindstreep. Het digitaal toetsen moet ertoe leiden dat uitvalvan studenten vermindert en dat de werkdruk voor docenten wordtteruggedrongen.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK