Selectie op kwaliteit bij geneeskunde

Nieuws | de redactie
17 februari 2012 | De numerus fixus voor geneeskunde gaat op de schop. Dat blijkt uit een wetsvoorstel van VWS-minister Edith Schippers. In plaats van loting bij toelating komt een selectie aan de poort op kwaliteit meer centraal te staan: examencijfers en motivatie.

In 2010 werd toenmalig VWS-minister Ab Klink al vanuitde Raad voor de Volksgezondheid en Zorg  gevraagd demogelijkheden te bekijken om de numerus fixus los te laten. Klinkgaf destijds aan dat er geen geld beschikbaar was op korte termijndeze herstructurering door te voeren en liet de beslissing aan eenvolgend kabinet.

Die plannen lijken er dan nu te komen. Vandaag worden in deministerraad de nieuwe plannen voor de geneeskundeopleidingenbesproken, die deels al in het regeerakkoord besloten lagen. In hetnieuwe voorstel moeten studenten geselecteerd worden op basis vaneindexamencijfers en motivatie. Een limiet op het maximaal aantalgeneeskunde-studenten blijft wel gehandhaafd.

Of het aantal geneeskunde-studenten de komende jaren daarmeedaadwerkelijk gaat groeien blijft dus de vraag. Hoewel hetregeerakkoord voorschrijft in 2025 tegemoet te willen komen aan”een kwart meer artsen”, lijkt er ook nu geen sprake van te zijndat tegenover de aanpassingen in de numerus fixus extrainvesteringen in het medisch onderwijs staan. Financiën-ministerJan Kees de Jager kondigde eind vorige zomer al aan te gaan kijkennaar de financiële efficiëntie van de UMC’s 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK