Pensioen kan niet vutten

Nieuws | de redactie
11 april 2012 | Pieter Omtzigt denkt vooruit voor de Tweede Kamer over hoe onze pensioenen binnen de EU houdbaar kunnen blijven. In een symposium op 19 april verzamelt de ScienceGuide-columnist, econometrist en politicus visies en inzichten. Denk mee!

Op donderdag 19 april organiseert de Tweede Kamer een symposiumover Europa en pensioenen. Aanleiding is het pensioenenvoorstel datde Europese Commissie recent publiceerde. De Tweede Kamer maaktzich vooral zorgen over de daarin aangekondigde voorstellen voorbedrijfspensioenfondsen (de herziening van de IORP-richtlijn) envoor de meeneembaarheid van pensioenrechten.

Politicus én wetenschapper

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de TweedeKamer heeft Pieter Omtzigt (CDA) benoemd tot rapporteur voor ditonderwerp. Dat past erg goed bij de ‘inzet’ van zijn columnistenrolop ScienceGuide. Daarin verkent hij  deraakvlakken – en soms ook confrontaties – tussen zijn werk alsvolksvertegenwoordiger in Den Haag en Straatsburg en zijnoorsprongen n de wetenschap.

Als rapporteur stelt hij namens de Tweede Kamer eenstandpuntnotitie op over deze thema’s. Met deze notitie wil deKamer steun verwerven bij andere Europese parlementen om samen opte trekken als de wetgevende voorstellen over pensioenfondsen enpensioenrechten van werknemers later dit jaar worden gepubliceerd.Het symposium dient mede als ‘input’ voor de standpuntnotitie.

Uw bijdrage is zeer welkom

Wilt u het symposium bijwonen? Stuur dan een mail met alsonderwerp ‘Aanmelding symposium’ naar pensioenrapporteur@tweedekamer.nl. Vermeldhierin de namen van de personen die u wilt aanmelden en uwtelefoonnummer. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging via demail.

Locatie:          De Tweede Kamer in Den Haag, Oude Zaal

Tijd:               19 april, 19.00 – 21.00 uur

Toegang:        gratis

Ook kunt u uw opvattingen over de rol van Europa op het gebiedvan pensioenen kenbaar maken en op deze manier bijdragen aan demeningsvorming ten behoeve van de standpuntnotitie. Uw bijdrage magmaximaal twee A4 zijn. Deze kunt u sturen aan bovenstaandmailadres.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK