Wilders vermoordt langstudeerboete

Nieuws | de redactie
24 april 2012 | Nu Rutte demissionair is, barst de wedstrijd los over de wetten die de Kamer nog wel kan en wil afhandelen. Dat lijkt techniek, maar is hoogst politiek. De LSVb heeft de lijst opgesteld van maatregelen voor het zijspoor. Overleeft de langstudeerboete? Sterven de vouchers al weer?

De studentenvakbond legt voor de Kamerleden de volgende seriepunten voor, om ernstig af te wegen of zij nog wel verantwoordkunnen worden doorgevoerd door een demissionair kabinet.

1] Dat is allereerst het wetsvoorstelStuderen is investeren. Dit bevat hetafschaffen van de basisbeurs in de master en vervanging dooreen leenstelsel, het verkorten OV-reisrecht met 2 jaaren bezuinigingen op de aanvullende beurs. In het bijzonder deschandalige afschaffing van de hardheidsclausule, waarin studentenmet criminele, voortvluchtige of anderszins ontregelde oudersnog een beroep konden doen op een beurs zonder met die ouders temoeten communiceren.

De staatsrechtelijke status ervan is de volgende: hetwetsvoorstel zou maandag 23 april worden besproken in de TweedeKamer en uiterlijk op 26 april aangenomen moeten worden, omdat eranders te weinig behandelingstijd is voor de Eerste Kamer voorhet zomerreces. Het bevat na de val van het kabinet wel een paarsaillante punten. PVV en CDA hadden beide het behouden van debasisbeurs in hun verkiezingsprogramma staan. GroenLinks heeft alaangekondigd op Twitter dit wetsvoorstel controversieel te willenverklaren.

2] Delangstudeerboete is een bijzonder geval.Het wetsvoorstel is aangenomen door beide Kamers der StatenGeneraal, maar in de Eerste Kamer op voorwaarde dat er eenoplossing gevonden zou worden voor de deeltijdstudenten (motieGanzevoort). De staatssecretaris heeft hier een heilige eedgezworen, dat dit goed zou komen.

Dit is nog steeds niet rond, aldus de LSVb en dus  “zijn ergoede gronden om te zeggen dat het wetsvoorstel nog niet isaangenomen door de EK.” In elk geval kunnen de uitvoeringsbesluitenniet zonder meer worden afgegeven als de Senaat op dit punt zouwillen difficulteren. Hiet zit ook nog een pijnlijk financieel puntaan vast. De opbrengst zou als ‘efficiencykorting’ vrijvallenvoor de instellingen.

Uit de stukken voor het mislukte Catshuispakket blijkt echter,dat de gedoogcoalitie begreep, dat een sociaal leenstelsel zichniet verdraagt met een dergelijke boete. De VVD was om die redenook tegen die ingreep. Nu de doorvoering dus staatsrechtelijk nogniet correct is rondgebreid en een brede steun voor een nieuwleenstelsel aanwezig is, ligt het voor de hand, dat de Senaat enhet kabinet overeenkomen, dat de doorvoering van de boeteopgeschort wordt tot er met een nieuw regeerakkoord een missionairkabinet is aangetreden. Wilders heeft dus niet alleen zijncoalitie, maar ook de langstudeerboete op de valreep dodelijkgetroffen.

3] De LSVb noemt ook de‘Strategische agenda’ van Zijlstra eenobject voor controversieel verklaring. De dekking voor deprestatie-afspraken staat namelijk op losse schroeven nu hetsociaal leenstelsel in de master misschien niet tijdig kanworden ingevoerd. Oftewel: de instellingen kunnen niet verplichtworden plannen in te dienen die zij pas over 2 jaar in plaats vankomend collegejaar zouden moeten gaan doorvoeren qua profilering.Immers. “a week is a long time in politics” zei Harold Wilson al en2 jaar zijn dat helemaal.

4] Over de ingrepen bij ‘de zaakInholland‘ en deHBO-kwaliteit ligteen wetsvoorstel bij de Raad van State. Het ligt voor dehand dat behandeling daarvan op een spaarvlam wordt gezet. Datgeldt nog meer voor de plannen ten aanzien van het HO-deeltijdaanbod. “Halbe werd al teruggestuurd naar de tekentafel door deTweede Kamer donderdag. Dit onderwerp is zo pril dat hetwaarschijnlijk voorlopig niet verder komt,” meldt de LSVb.

Rutte’s tragiek door Rita en Geert

Dit heeft een diepe tragiek. De leerrechten sneuvelen nu voor detweede keer in het zicht van de triomfantelijke intocht van ditschip in de haven van het Haagse HO-beleid. In 2006 hadstaatssecretaris Rutte met zijn vriend en PvdA-HO-woordvoerderJacques Tichelaar een deal over de invoerng daarvan. Annette Nijswas zoiets niet gelukt, maar Mark zou het realiseren. Door decapriolen van Rita Verdonk met Ayaan Hirsi Ali (beide toen nogVVD) viel het kabinet vervroegd en kon Rutte zijn karwei nietafmaken.

Nu had hij via zijn compaan Zijlstra de leerrechten opnieuw opde agenda en gereed voor invoering via de achterdeur van hetdeeltijdaanbod. En nu is het een andere extreem-rechtse ex-VVD’erdie dit concept de das om doet. Als Thomas Mann kenner zal Ruttewel stiekem verzuchten: “Dat komt ervan als je als een DoktorFaustus je ziel verkoopt aan de duivel.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK