Schavan doet stap terug

Nieuws | de redactie
20 augustus 2012 | Een belangrijk signaal klinkt voor het Duitse kennisbeleid. Een nieuwe minister is in aantocht. Merkels vertrouweling, onderwijsminister Annette Schavan, stapt uit de partijtop van hun beider CDU. Wat betekent dit?

Schavan is de langstzittende vicevoorzitter van de grotechristendemocratische regeringspartij. Zij vertegenwoordigt in hetpresidium drie belangrijke sectoren van haar achterban: gelovigekatholieken, vrouwen boven de 40 en de welvarende, ledenrijkedeelstaat Baden Württemberg. Haar vertrek na 14 jaar in die positieheeft dan ook alles te maken met wat daar gebeurd is. “All politicsis local”, zei Tip O’Neill al.

Opschoning en verversing

De Badense CDU is na ruim 50 jaar ononderbroken politiekeheerschappij oppositie geworden en in een schandaal verzonken.Schavan behoorde binnen de deelstaat tot de kritische groep tegende nu geblameerde oude partijtop. Om te saneren, heeft Merkelbesloten de zware presidiumpost aan een jongere vicevoorzitter vande partij uit een succesvollere, ‘schone’ deelstaat te gunnen.Schavan zal wel parlementslid blijven na de Bondsdagverkiezingenvan 2013 en als geestverwant en vriendin van de Kanzlerin een groterol blijven spelen.

Haar ministerschap zou dan na 8 jaar zeer effectief bewind en investeringsbeleidwaarschijnlijk wel aflopen in het kader van de verversing enverjonging die Merkel in de CDU doorvoert. Ongetwijfeld zal Schavaneen zeer prestigieuze functie toekomen, als Merkel opnieuwKanzlerin wordt, Bijna was zij in 2009 al voorzitter van demachtige Konrad Adenauer Stiftung geworden,bijvoorbeeld.

Ultieme rol?

Wellicht krijgt zij de ultieme historische rol. Merkel heeftnamelijk alles behalve geluk gehad met de Bondspresidenten die zijuit eigen kring naar voren schoof en liet kiezen. Twee heeft zijachtereen voortijdig moeten laten vertrekken na vreemde perikelen.De huidige inval-president Gauck is geen partijgenoot en voorbij de70. Zou de CDU na zijn termijn in 2015 opnieuw die post willenclaimen, dan zijn een safe pair of hands tenminste noodzakelijk. EnMerkel zou best wel eens de geschiedenis in willen gaan als devrouw die het eerste vrouwelijke staatshoofd mogelijk maakte, haarvriendin en steunpilaar Annette Schavan.

Moet deze nog een lastige klip omzeilen. Geruchten en eenonderzoek naar haar proefschrift. Zou zij in de jaren zeventigverkeerd geciteerd hebben? Het is sinds de roemruchte Zu Guttenbergaffaire in Duitsland hypergevoelig en Schavan wacht een commissievan haar alma mater dan ook sereen af. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK