ISO wil meer ambitie

Nieuws | de redactie
29 april 2013 | Het ISO vindt dat in de wet Kwaliteit in Verscheidenheid “goede zaken worden geregeld” zoals matching, driejarige VWO-trajecten in het HBO en de gelijkschakeling van titulatuur. Maar de studenten hadden graag meer maatregelen voor een ambitieuzer studieklimaat teruggezien.

ISO voorzitter Thijs van Reekum heeft wel enkele ideeën om het studieklimaat te verbeteren. “Denk bijvoorbeeld aan kleinere groepen, autonome docententeams die elkaar evalueren en adviseren en de creatie van onderwijs communities waar de student zich mede-eigenaar voelt van het onderwijs. Dit zal tot gevolg hebben dat er daadwerkelijk een ambitieus studieklimaat ontstaat”.

Scherpe randjes eraf

Het ISO is over het algemeen tevreden met de wet die het Nederlandse hoger onderwijsaanbod zal verrijken en versterken. De Kamer heeft de afgelopen week bovendien nog wat scherpe randjes van de wet afgehaald. Zo werd er bijvoorbeeld een amendement aangenomen van Paul van Meenen (D66) en Jasper van Dijk (SP) die collegegelden voor schakelprogramma’s drastisch beperkt. De Kamer stemde ook in met een motie van Carola Schouten (CU) die de Minister maant tot bespoedigen van de integratie van schakelprogramma’s in de curricula van HBO-instellingen.

De situatie is nog niet ideaal, maar er zijn stappen in de goede richting gezet. Er is nog steeds geen echte duidelijkheid over de hoogte van collegegelden van tweede studies. Het zal in ieder geval niet meer mogelijk zijn om 16.000 euro voor een schakelprogramma te vragen. Deze zal in het najaar van 2013 geëvalueerd worden. Ook is op initiatief van Mohammed  Mohandis (PvdA) collegegelddifferentiatie uitgesteld totdat de effecten duidelijk zijn van het sociaal leenstelsel op de toegankelijkheid. Dat is volgens de studentenorganisatie winst.

De studentenorganisatie roept de Kamer op snel werk te maken van de hoge collegegelden voor tweede studies. Tijdens de behandeling van de Wet bleek overigens al een flinke Kamermeerderheid zich zorgen te maken over de extreme uitschieters in collegegelden. Het ISO erkent dat sommige studies duur zijn, maar zeker in tijden van crisis moet het mogelijk zijn dat jongeren die niet aan een baan komen zich verder scholen. “Extreme collegegelden ontmoedigen dat. Liever in de collegebanken dan thuis op de bank,” stelt Van Reekum.

Matchende titels

Het gelijktrekken van de titulatuur is een stap in de goede richting voor HBO-studenten. Internationale erkenning van de diploma’s die op een hogeschool worden afgegeven, zullen bijdragen aan meer internationalisering van de Nederlandse hogeschool omdat het aantrekkelijker wordt voor buitenlandse studenten om hier te komen studeren. Daarnaast is het als afgestudeerde HBO-er makkelijker om een baan in het buitenland te vinden, omdat de diploma’s internationaal erkend worden.

De studentenorganisatie is niet bang dat er straks geen onderscheid meer is tussen een hogeschool en universiteit nu ze dezelfde titels afgeven. Bedrijven kunnen nog steeds in een CV zien of er aan een hogeschool of universiteit is gestudeerd. Het diploma is niet van doorslaggevende waarde bij het aannemen van een werknemer, dat is een CV. Daarnaast wijst het ISO er op dat de technische universiteiten en de universiteiten uit Rotterdam en Tilburg 30 jaar geleden ook nog hogescholen waren.

Het ISO is “heel blij” dat ‘matching’ en het vervroegen van de inschrijfdatum is geregeld. Voorheen viel de studiekeuze in de zomervakantie waardoor scholieren zomaar iets konden beginnen. Nu het in de periode van schooltijd valt, is er meer controle over het proces en kunnen decaan en ouders op tijd betrokken worden. “Na jarenlange lobby is er eindelijk gehoor gegeven aan het geluid van de student, want dit is echt in het belang van de scholier die een studiekeuze moet maken”. 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK