SER: meer buitenlands talent werven

Nieuws | de redactie
5 april 2013 | Nederland trekt te weinig internationale studenten volgens de SER. De Raad doet dan ook een oproep aan het kabinet om hier verandering in te brengen. “Het is belangrijk voor de welvaart, de economie en het hoger onderwijs dat Nederland internationaal talent weet te werven en te binden.”

Vorige week kwam de Europese commissie al met het voorstel om meer internationale onderzoekers en studenten naar Europa te trekken. Door de regels te versoepelen voor studenten en onderzoekers van buiten Europa. Vandaag komt ook de SER met een ontwerpadvies om internationale studenten met name die met een bèta achtergrond naar Nederland te halen. Zodat Nederland ook in de toekomst concurrerend blijft.  

Buitenlandse studenten verhogen onderwijskwaliteit

Volgens de SER zorgen buitenlandse studenten er ook voor dat de kwaliteit omhoog gaat van de opleidingen. “De instroom van ambitieuze, ondernemende buitenlandse studenten vergroot bovendien de kwaliteit van het hoger onderwijs. Een ‘international classroom’ zorgt er voor dat Nederlandse studenten internationale competenties verwerven”.

Nederland blijft achter

Vergeleken met andere welvarende landen trekt Nederland weinig buitenlandse studenten. Jaarlijks komen nu zo’n 56.000 buitenlandse studenten voor een diploma naar Nederland. Ongeveer driekwart gaat na het behalen van hun bachelor of master terug naar het eigen land. Onder degenen die blijven, zijn er maar weinig afgestudeerd in een richting waaraan op de arbeidsmarkt een tekort is.

Vooral bedrijven en organisaties die opereren in een internationale omgeving (zoals multinationals, hightech- en creatieve industrie) hebben behoefte aan afgestudeerde buitenlandse studenten. Dit geldt ook voor bedrijven en organisaties met moeilijk vervulbare vacatures voor hoogopgeleiden, zoals bètatechnici.

VNO-NCW laat in een reactie weten dat ze de doelstellingen van de SER onderschrijven. “Nederland loopt bij het werven van buitenlandse studenten achter op internationaal gebied. Zo trekken we een uitzonderlijk laag percentage bètatechniek-studenten aan uit het buitenland”

Make it in the Netherlands

Daarom moet Nederland aantrekkelijker worden gemaakt volgens de SER. “Nederland moet in het buitenland meer worden gepromoot als een aantrekkelijk land met een interessante internationale werkomgeving. Bedrijven en organisaties en sociale partners moeten in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen stageplaatsen en traineeships aanbieden. Ook zouden zij financiële prikkels kunnen bieden in de vorm van beurzen en compensatie van collegegelden”.

Geef studenten de kans om te integreren

Studentenvakbonden moeten ook een rol spelen volgens de SER. “De studentenvakbonden kunnen buitenlandse studenten informeren over hun rechtspositie als (werk-)student en optreden als vraagbaak.” In een reactie laat LSVb-voorzitter Kai Heijneman weten enthousiast te zijn over het advies. Dat betekent volgens Heijneman echter wel dat er vooral op het gebied van huisvesting en taalcursussen nog flink wat valt te verbeteren. “Internationale studenten worden vaak in één complex bij elkaar gezet, waardoor de interactie met Nederlandse studenten vrijwel niet plaats vindt. Daarnaast zijn de Nederlandse taalcursussen erg duur, in bijvoorbeeld Denemarken zijn die gratis. Dit samen zorgt ervoor dat studenten zich moeilijk binden aan Nederland.”

Financiële barrières opheffen

Barbara Baarsma die als kroonlid van de SER aan het hoofd stond van de onderzoekscommissie zegt dat er twee strategieën liggen: “De eerste strategie is om zoveel mogelijk studenten naar Nederlandse universiteiten en hogescholen te krijgen. En het tweede is dat we van die studenten er zoveel mogelijk willen behouden voor de arbeidsmarkt. En het liefst in die sectoren waar we tekorten hebben of voorzien”.

Volgens Baarsma moeten belemmeringen worden weggenomen of worden verminderd. “Dit kan door het kijken naar leges van verblijfsvergunningen, of naar de duur van het bezoekjaar”. VNO-NCW ziet ook mogelijkheden voor het topsectorenbeleid, om die in de werving een actieve rol te geven. “Onderwijsinstellingen kunnen buitenlands talent werven door zich in samenwerking met de topsectoren internationaal te profileren. Dat trekt talent naar Nederland”.

De VSNU laat in een reactie weten zich te zullen gaan inspannen om de doelstellingen die de SER formuleert na te streven. “Concreet valt te denken aan het aanbieden van beurzenprogramma’s, stageplekken en baangaranties. Aandacht voor het leren van de Nederlandse taal en begeleiding bij het vinden van een baan in Nederland is eveneens belangrijk.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK