Bètastudenten slaan alarm

Nieuws | de redactie
15 mei 2014 | Béta’s zijn beducht dat het leenstelsel er toch gaat komen. Studenten van de TU’s vrezen die hervorming uit het regeerakkoord en roepen de Tweede Kamer op een jaar prestatiebeurs voor bètastudies te behouden. “Om studenten voor techniek te laten kiezen, moet er gecompenseerd worden.”

Studenten van de TU Delft, TU Eindhoven en UTwente schrijven de Kamer dat met het “schrijnende tekort aan technici” er grote vraag is “naar nieuwe afgestudeerden in de bètatechniek.” Volgens de studenten wordt dit probleem in Den Haag erkend, maar wordt er vooralsnog te weinig gedaan wordt om dit adequaat aan te pakken. Een leenstelsel zou zelfs een verdere verslechtering en disincentive vormen.

Minder animo voor bèta

De komst van een leenstelsel is een nieuwe klap die het animo voor technische studies alleen maar meer zal doen afnemen, denken de studenten. “De invoering van het leenstelsel zal een bètatechnische (master-)opleiding namelijk financieel veel minder aantrekkelijk maken.”

Die vrees van de studenten wordt gedeeld door de werkgevers FME. Eerder deze week liet FME-voorzitte, Ineke Dezentjé-Hamming weten, dat het leenstelsel een negatieve invloed zal hebben op het aantal toekomstige werknemers in de technieksector. “Het is zorgwekkend als studenten voortijdig hun studie afbreken. Zo laten we talent lopen waarin al veel is geïnvesteerd.”

Eén van die werkgevers is ASML. De chipgigant heeft zelfs al aangekondigd zelf beurzen te willen uitgeven om getalenteerde studenten alsnog voor de bètavakken te doen kiezen. Onderzoek van ASML liet onlangs zien dat veel van hen terugschrikken voor de mogelijk hoge kosten. “De focus op innovatie is uitermate belangrijk. Ik snap best de financiële beperkingen, maar je kunt stellen dat het leenstelsel niet zo’n goed idee is,” stelt ceo Peter Wennink daarom vast.

Eén jaar prestatiebeurs

In navolging van Ineke Dezentjé-Hamming en ASML pleiten nu ook de studenten uit Delft, Eindhoven en Enschede ervoor dat zij worden ontzien. “Om studenten voor techniek te laten kiezen, moet er gecompenseerd worden voor het jaar extra collegegeld en de lagere bijverdiensten. Eén jaar basisbeurs behouden komt hier nagenoeg voor tegemoet.”

De studenten rekenen voor dat een dergelijke maatregel de schatkist slechts €29 miljoen zou moeten kosten. “De benodigde investering om technische studenten tegemoet te komen is dus relatief klein. Deze investering zal zich op de lange termijn terugbetalen door de extra stimulans die technici geven aan de innovatie in Nederland.”

De volledige brief van de studenten aan de Tweede Kamer leest u hier


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK