Kwaliteit verdeelt Vlaams HO

Nieuws | de redactie
11 juli 2014 | De koepel van het Vlaamse hoger onderwijs is een tikje verlegen met het scherpe signaal van de universiteiten tegen de accreditaties van opleidingen. “Externe visitaties van opleidingen zijn een troef. Ze afschaffen heeft voor de belastingbetaler grote gevolgen,” schrijft hun directeur kwaliteitszorg, Maria Weymans.

In ‘de Standaard’ noemt zij het pleidooi van rector Rik torfs en zijn collega’s “verrassend.” En het wordt duidelijk dat de VLUHR, de koepel van HBO en WO, niet zit te wachten op dit soort verrassingen. Weymans wijst er op, dat het de instellingen zelf zijn die verantwoordelijkheid dragen voor zowel de organisatie als de kwaliteit van de rapportages en de samenstelling van de visiterende panels.

0,08%

De klachten over de werkdruk en de kosten relativeert zij met een hard cijfer van een van de instellingen “Uit het jaarverslag van een Vlaamse universiteit bleek dat in 2013 maar 0,08 procent van haar werkingsbudget (284,6 miljoen euro) werd besteed aan externe kwaliteitszorg.”

Het nu zo maar stoppen met opleidingsaccreditaties acht Weymans een onberaden gedachte. De noorderburen laten zien waarom. “Voorbeelden uit Nederland geven aan dat een vroegere stopzetting niet wenselijk is. 26 bachelor- en masteropleidingen in de geesteswetenschappen haalden daar een onvoldoende. De universiteiten die deze opleidingen aanbieden, kregen op één na wel een positieve beoordeling bij de instellingsreview.”

Oude of nieuwe schoenen

De VLUHR-directeur acht een stop ook om meer principiële redenen niet acceptabel. “Externe visitaties van opleidingen zijn een troef. Ze afschaffen heeft voor de belastingbetaler grote gevolgen. Het is ontoelaatbaar dat de overheid opleidingen zou financieren waarvan objectief is vastgesteld dat ze niet aan de verwachte kwaliteit voldoen.”

Een debat over goede vormen van kwaliteitszorg acht Weymans de moeite waard, maar zij zet de rectores opvallend stevig op hun nummer. “Laten we het debat over een toekomstig systeem van kwaliteitszorg voeren op basis van feiten en niet-populistische argumenten. En laten we de oude schoenen niet weggooien voor we nieuwe hebben.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK