De lessen van Hannover

Nieuws | de redactie
13 november 2014 | Wat begon op de Hannover Messe wordt nu een actieagenda van bedrijven, kabinet en kennissector. De focus op de groei naar een ‘Smart Industry’ is sinds Hannover steeds nadrukkelijker geworden bij minister Kamp en de FME. Een volledig web-geïntegreerde ‘Industrie 4.0’ wordt als concept vanuit de Messe nu leidend.

Het kabinet heeft een actieplan laten opstellen om de lessen voor ons land uit de discussies en contacten in Hannover ten aanzien van de voorhoede en transformaties in de insdustrie en kennistoepassing in hoog tempo te trekken. Daarin wordt nu de nadruk gelegd op drie centrale thema’s en ambities.

1] Ons land moet veel beter worden in het verzilveren van de kennis die wij al bezitten en die vanuit onder meer ons R&D, HBO en WO op vele terreinen tot de wereldtop behoort.

2] Het concreet toepassen van kennis van het hoogste niveau naar praxis en ondernemerschap van het hoogste niveau zal via fieldslabs op uitdagende terreinen  extra stimulansen krijgen. Interessant is te zien of men er in zal slagen dit niet tot een dubbelop-pakket te maken boven en naast de zo succesvolle Centers of Expertise die met exact diezelfde opdracht bezig zijn in de triple helix HBO-Bedrijfsleven-Overheden.

3] Het versterken van het fundament voor een echte ‘smart industry’ als speerpunt en profiel van de Nederlandse economie. Daarin wordt nadruk gelegd op drie aspecten daarvan: de kennisbasis, skills en de randvoorwaarden bij ICT en ook ‘juridische’ aandachtspunten, zoals cybersecurity. Bij die kennisbasis wordt nadruk gelegd op de nu zeer massief opkomende beweging van ‘big data’ en de kansen die dit biedt voor kennisontwikkeling, toepassingen en bedrijfsleven.   

U vindt het actie plan in hoofdlijnen hier

Het complete document vindt u hier.

 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK