Samen leren grenzeloos

Nieuws | de redactie
17 december 2014 | De onmin tussen PvdA en VVD in de Senaat schaadt het samengaan aan de overzijde op onderwijs niet. De coalitiepartijen willen weten of minister Bussemaker beseft dat Jelmer Evers opgaat voor wat “voor het onderwijs [wil] zijn wat de Nobelprijs is voor de Vrede?” en of zij “de onbegrensde mogelijkheden van online onderwijs” kent.

De twee regeringsfracties vragen bij monde van de leden Duisenberg en Jadnanansing aan de minister van OCW of zij op de hoogte is “van de eervolle nominatie van Jelmer Evers, docent geschiedenis in Utrecht, als een van de 50 wereldwijd genomineerden voor de «Global Teacher Prize 2015». Zij benadrukken dat het “de doelstelling van de «Global Teacher Prize» voor innovatie en inspirerende leraren [is], om voor het onderwijs te zijn wat de Nobelprijs is voor de Vrede.”en willen weten wat de minister daarvan vindt “in de context van de kwaliteit van het onderwijs in Nederland.”

Onbegrensde Bussemaker

Vervolgens leggen de twee onderwijsspecialisten een verband met twee heel andere onderwerpen: de notitie ‘Samen Leren’ van hun beider fracties met een groep docenten en de opmars van open education. Die notitie blijkt nu een ambitie tot ver over de grenzen van ons land tot uiting te willen brengen. Zij vragen: “Onderschrijft u het belang van «Samen Leren» en dat, hoewel dit een Nederlands initiatief is, dit principe niet ophoudt bij de landsgrenzen?”

De reden voor deze vraag is waarschijnlijk dat Jelmer Evers een van de docenten was, die in het discussieproces naar die notitie een rol heeft gespeeld. Het is mooi te zien hoe de twee Kamerleden de nominatie van Evers op deze manier een beetje omtoveren tot een bijna-Nobel voor hun eigen denkwerk. Zoiets is geen ‘guilt by association’, maar ‘honour by association’ als het ware.

Vervolgens vragen de twee woordvoerders aan Bussemaker: “Kent u de onbegrensde mogelijkheden van online onderwijs?” Een filosofisch ingesteld mens zou zeggen: ‘dat is het onmogelijke vragen aan een minister, want zou zij deze kennen dan waren zij niet meer onbegrensd’. Deze vraag komt waarschijnlijk op tafel, omdat Jelmer Evers vaak vertelt en collega’s inspireert met zijn inzet van online onderwijsmiddelen voor het geschiedenisonderwijs.

Civil disobedience for teachers

VVD en PvdA willen de minister laten bezien of het niet “inspirerend kan zijn voor alle Nederlandse leraren om via een online medium van 50 wereldwijd genomineerde docenten te horen wat hen een goede leraar maakt?” en vragen Bussemaker daarom of zij bereid is “een initiatief te verkennen waarbij online instrumenten kunnen worden opgezet met de verhalen van deze 50 inspirerende leraren en hierover contact op te nemen met de organisatie van de «Global Teacher Prize»?” ScienceGuide is graag bereid in overleg met OCW, duisenberg en Jadnanansing al deze 50 inspiratoren voor wereldwijd leraarschap te interviewen om dit concreet waar te maken.

Ons verhaal met en over de Teacher of the Year in de USA, Rebecca Mieliwocki, die optrad op de mede vanuit ScienceGuide georganiseerde Impulsdag na de ‘Obama Summit’ in maart 2013, kan daar al een voorbeeld van zijn. “There is a vacuum of visionary thoughts on education, we need stronger principals, because they are the people that can make a teacher great. Make it possible for teachers to lead without leaving the profession. We need a pathway to leadership for teachers. Liberation, I love that word, if we could liberate ourselves from the opinion of others. Liberation for teachers, liberation for students and liberation for schools. What we really need is civil disobedience for teachers!”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK