Topsectoren samen in talent

Nieuws | de redactie
23 februari 2015 | Alle negen topsectoren in Nederland hebben een eigen Human Capital Agenda (HCA). De Topsector Energie heeft de wens uitgesproken om meer integraal te werken. Doekle Terpstra, aanjager van het Techniekpact, gaat dit plan uitwerken tot een notitie. “Er zijn veel raakvlakken.”

Welke overeenkomsten bestaan er tussen Tuinbouw en Chemie? Het lijkt het begin van een mop, maar het is de centrale vraag waar Doekle Terpstra zich op richt. “Laat ik voorop stellen dat het goed is dat er afzonderlijke topsectoren bestaan en dat ieder zich richt op de eigen knelpunten. Tegelijkertijd hebben we allemaal een HCA en daarin zien we dat er gedeelde knelpunten zijn. We willen allemaal een gemeenschappelijke investering in kwalitatief en kwantitatief goed onderwijs.”

21st Century Skills

Het gaat daarbij niet alleen om het basis- en voortgezet onderwijs ‘Het gaat verder. We willen alle studenten bagage meegeven die in alle topsectoren van pas kan komen. Het gaat dan om de 21st Century Skills.

Naast taal, rekenen en kernvakken zijn dat de competenties samenwerken, creativiteit, ict-geletterdheid, communiceren, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Ik denk ook aan de noodzaak om reflectieve beroepsbeoefenaren op te leiden: mensen die betrokken en ondernemend zijn en in staat zijn om te analyseren wat oorzaak en gevolg zijn.’

Cross-overs

Er zijn, zo zegt Terpstra, nog veel meer raakvlakken. “We moeten sectoroverstijgend kijken en in staat zijn om cross-overs te maken. Neem techniek. De zorg kan niet meer zonder techniek. Datzelfde geldt voor de creatieve sector. Trek dan de creatieve sector en de zorg samen. Op het eerste oog hebben deze sectoren niets met elkaar te maken, maar je ziet cross-overs. Gaming bijvoorbeeld heeft allang de stap gemaakt naar ‘serious gaming’. Dan moet je denken aan de inzet van de kennis in domotica: elektronische communicatie tussen allerlei toepassingen in de woonomgeving. Dat wordt weer in zorgsituaties toegepast.”

Inmiddels is het idee van een sectoroverstijgende HCA met groot enthousiasme ontvangen. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW loopt er warm voor. “Het is erg ingewikkeld om nu te voorspellen welke beroepen er straks gaan verdwijnen en welke erbij komen. Maar we kunnen wel trends signaleren. Dat gebeurt ook op de ministeries zoals van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Met een sectoroverstijgende HCA kunnen we aanschuiven bij de beleidstafels van de ministeries. We zorgen ervoor dat iedereen openstaat om de koppeling tussen onderwijs en bedrijfsleven te versterken. Dat lukt nu eenmaal beter als je met z’n allen samen optrekt.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK