SER diept HO-strategie uit

Nieuws | de redactie
22 juni 2015 | Nog voor de Strategische Agenda Hoger Onderwijs is verschenen, heeft minister Bussemaker aan de SER gevraagd om deze verder uit te werken. Door het kabinet wordt nadrukkelijk gevraagd om de rol van het hoger onderwijs voor de 21e eeuwse arbeidsmarkt verder uit te werken.

Het kabinet brengt in juli 2015 de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek uit. In deze Strategische Agenda worden de beleidsprioriteiten van het hoger onderwijs vastgelegd met 2025 als horizon.

Het kabinet heeft in 2014 haar Wetenschapsvisie al uitgebracht. De Strategische Agenda bespreekt daarom het wetenschapsbeleid alleen daar waar het onderwijs raakt. In de Strategische Agenda is ook de investeringsagenda opgenomen voor de middelen die voortkomen uit het studievoorschot.

De SER wordt gevraagd om na publicatie van de Strategische Agenda een advies uit te brengen ter verdieping van de beschreven beleidslijnen. Nadrukkelijke aandacht wordt gevraagd voor de rol van het hoger onderwijs in de 21e eeuwse arbeidsmarkt, waarin polarisatie toeneemt en de vraag naar nieuwe vaardigheden, innovatiekracht en een leven lang leren groter wordt.

Deze Strategische Agenda zal vermoedelijk in augustus of september in de Tweede Kamer worden besproken. Het kabinet ziet graag het advies voor die tijd tegemoet.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK