Geen lucht voor kennis

Nieuws | de redactie
13 april 2016 | De Raad van State zit het kabinet op de huid met zijn lange termijn beleid. Bij de analyse van de komende begroting wijst de Raad erop, dat met de huidige financiële vooruitzichten “geen ruimte beschikbaar is voor extra uitgaven voor bijvoorbeeld veiligheid, onderwijs, onderzoek, infrastructuur of vergroening.”

In het advies bij de begrotingsstukken die naar Brussel worden gestuurd voor de afstemming binnen de EU wijst de Raad op “de veronderstelling van ongewijzigd beleid die aan de ramingen voor het begrotingssaldo en de overheidsschuld ten grondslag liggen. Het resulterende beeld, waarbij in de periode 2018-2021 sprake is van een lastenverzwaring, de koopkracht per saldo gelijk blijft en geen ruimte beschikbaar is voor extra uitgaven voor bijvoorbeeld veiligheid, onderwijs, onderzoek, infrastructuur of vergroening zal maatschappelijk en politiek nog tot nadere afwegingen kunnen leiden, die het geschetste begrotingsoverschot voor het jaar 2021 zullen kunnen doen verminderen.”

“Uiteraard met inachtneming van de verschillende veronderstellingen die aan de middellange-termijnraming verbonden zijn (waaronder bijvoorbeeld ontgroening en een lagere bevolkingsgroei), lijkt de trend dat uitgaven die van belang zijn voor de toekomstige groei (onderwijs, onderzoek, infrastructuur) meer en meer worden verdrongen door consumptieve overheidsuitgaven, zich voort te zetten.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK