Agenda’s met elkaar verbinden

Nieuws | de redactie
26 oktober 2016 | “Ik zie heel veel bevlogenheid voor waar men mee bezig is hier.” Bijna een maand is Herry Nijhuis nu directeur bij Technologiestichting STW. Nijhuis denkt dat STW een belangrijke rol kan spelen in “de utilisatie van onderzoek. Er kan meer samengewerkt worden, uiteraard met respect voor ieder zijn vak.”

Herry Nijhuis komt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), maar heeft een lange geschiedenis in het onderzoek. “Ik ben begonnen als onderzoeker bij de Universiteit Twente en ben daarna manager geweest bij onder meer het Agrotechnological Research Institute in Wageningen en het Dutch Separation Technology Institute (ISTP). Dat zat bij Akzo Nobel in Amersfoort en draait dus heel erg om die publiek-private samenwerking.”

Werken op de snijvlakken van disciplines

“Bij NWO gaat het om heel veel, merk ik al,” zegt het al. “Het gaat eigenlijk overal over en er wordt veel gewerkt op de snijvlakken van disciplines, ook door STW. Dat maakt het erg interessant. Als je alleen al kijkt naar het onderzoek naar genetische modificatie van gewassen. Dat heeft ook een hele sterke maatschappelijke component, dat maakt het razend interessant.”

Als de transitie waar NWO nu midden zit voltooid is, zal Herry Nijhuis de directeur worden van het domein Toegepaste en Technische Wetenschappen. Hij ziet een belangrijke rol voor STW weggelegd. “Het is een doel van het nieuwe NWO om de verschillende disciplines nog meer te laten samenwerken, want je ziet toch dat verkokering snel wil toeslaan. Volgens mij hebben we daar bij STW veel ervaring mee en past naadloos bij het engineering vak .”

 “De kracht van wat wij doen zit in utilisatie, valorisatie en implementatie. Er is natuurlijk veel aandacht voor maatschappelijke impact van onderzoek. Ik denk dat wij dat goed bij onze collega’s onder de aandacht kunnen brengen, omdat we daar al ervaring in hebben. Ik kom natuurlijk uit een wereld van publiek-private samenwerking. Ik denk dat het nog wel iets meer kan zelfs.”

Geen heilloze weg naar een applicatie

“Er kan volgens mij nog meer samengewerkt worden,” stelt Nijhuis. “Dat moet natuurlijk gebeuren met respect voor ieder zijn context, maar als je vaart wilt maken kun je heel veel hebben aan die samenwerking met het bedrijfsleven. Een onderzoeker op een universiteit begint als het ware iedere keer bij nul, terwijl grote bedrijven hele bruikbare kennis en apparatuur in huis hebben. Het is toch mooi als een bedrijf een bepaalde ontwikkeling  gewoon eens twee weken kan testen om te zien of er geen heilloze weg naar een applicatie wordt ingezet.”

Nijhuis denkt dat met de ervaring die STW heeft op het gebied van publiek-private samenwerking, de organisatie een belangrijke rol kan vervullen als aanjager. Daar is volgens de kersverse directeur een belangrijke rol bij weggelegd voor het HBO. “Een belangrijke uitdaging is hier, hoe je het midden- en kleinbedrijf bij dit soort dingen betrekt.”

“De reguliere onderzoekcyclus van enkele jaren is voor veel van dit soort bedrijven simpelweg te lang,” legt Nijhuis uit die inmiddels al heeft gesproken met de directeur van SIA-RAAK. “Ik denk juist dat in het domein toegepaste en technische wetenschappen een rol weggelegd is voor bijvoorbeeld Centers of Expertise in het HBO. Zij kunnen die link zijn met het MKB.”

“Ik heb wel eens iemand horen spreken over Development&Research al tegenhanger van de R&D,” Herinnert Nijhuis zich. “Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling van de stoommachine. Die werd ontwikkeld en als gevolg werden allemaal wetenschappelijke ontdekkingen gedaan die onder meer hebben geleid tot de tweede wet van de thermodynamica. We moeten in de toegepaste wetenschap op zoek naar die vindingen denk ik.”

We zitten op een enorme pot met kennis

Volgens Nijhuis lukt het inmiddels in de wetenschap al veel beter om onderzoek en bedrijven met elkaar te verbinden. “Als wij vrienden zijn, kan dat alleen maar beter gaan. Er wordt nu nog wel eens gesproken over vraaggestuurd programmeren bij dit soort samenwerking, terwijl je het beter over gezamenlijk programmeren kunt hebben. Het gaat erom dat je met respect voor alle partijen agenda’s aan elkaar verbindt.”

STW kan in dat krachtenveld als verbinder optreden, denkt Nijhuis. “Wij hebben dat overzicht in mijn ogen. Ik denk dat in de transitie die nu plaatsvindt het van belang is dat het debat op orde is. Daar ligt wel een taak voor STW. We zouden nog beter kunnen worden in ons beleidadvies, want we zitten op een enorme pot met kennis. Wij kunnen er voor zorgen dat het debat op een goede manier gevoerd wordt.”

Deze week had Herry Nijhuis zijn publieke vuurdoop op de Rijksuniversiteit Groningen. De nieuwe directeur kijkt echter al verwachtingsvol vooruit naar het STW Jaarcongres dat plaatsvindt op 24 november in 2016. “Ik ben heel benieuwd naar alle Simon Stevin winnaars van afgelopen jaren, maar ik ben ook wel benieuwd om te spreken met al mijn voorgangers van STW. Het lijkt me vooral leuk om het verhaal van STW-oprichter Kees le Paire te horen.”

Tim Cardol


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK