NHL en Stenden als Europese gidsen voor toegepast onderzoek

Nieuws | de redactie
20 juli 2017 | “De Portugezen willen samen met NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool het praktijkgerichte onderzoek meer op de Brusselse agenda zetten.” Bestuurslid van de NHL, Jan van Iersel legt uit waarom beide hogescholen samen met het Portugese ho het praktijkgericht onderzoek in de EU versterken.

Professor Manuel Heitor, de Portugese minister van Onderwijs en Wetenschap kwam onlangs naar Leeuwarden om de samenwerking met NHL Hogeschool en Stenden Hogeschool te versterken. Met betrekking tot de beoogde samenwerking werd een intentieverklaring ondertekend door de Portugese minister, de burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone, de commissaris van de Koning in Friesland Arno Brok en de bestuurders Klaas-Wybo van der Hoek (Stenden) en Jan van Iersel (NHL). Van Iersel is lid van het College van Bestuur van NHL Hogeschool en legt uit waarom de Portugezen juist voor de gezamenlijke aanpak van de NHL en Stenden hebben gekozen.

“Een Portugese delegatie van het ministerie van onderwijs heeft drie maanden geleden Nederland Finland en andere Europese landen bezocht. Deze delegatie heeft toen allemaal hogescholen bezocht. Portugal is op zoek naar een model, dat we in Nederland ook toepassen. Portugal wil een methodiek ontwikkelen waarbij de regio, het bedrijfsleven, het onderwijs en andere instanties zo nauw met elkaar verbonden zijn waardoor de regionale innovatie wordt verbeterd.”

Bij die Europese reis langs verschillende hogescholen zijn een paar Nederlandse instellingen opgevallen; Hogeschool Rotterdam, de NHL en Stenden, zo legt Van Iersel uit. “Onze aanpak met de regio bleek zo goed aan te slaan dat de Portugese minister de keuze heeft gemaakt om ook met de NHL en Stenden samen te werken. Ze willen samen met ons kijken naar toegepast onderzoek bij hoger onderwijsinstellingen. Zodat men in Portugal dit model ook kan introduceren.”

Toegepast onderzoek op de Brusselse agenda

“Op onze beurt willen wij samen met de Portugezen het praktijkgericht onderzoek verder vormgeven ook in Europees verband. Daarbij helpt het volgens Van Iersel dat de verantwoordelijke Eurocommissaris ook een Portugees is. “Zij willen samen met ons het praktijkgerichte onderzoek in Europa verder brengen en meer op de Brusselse agenda zetten. Hierbij kan het contact helpen tussen de minister van onderwijs met Carlos Moedas, de Europese Commissaris die over de onderzoeksbudgetten gaat. Moedas wil ook meer subsidies in Europa koppelen aan dit type onderzoek.”

Volgens het bestuurslid lopen de hogescholen tegen problemen aan die ook Moedas heeft gesignaleerd. “Het is namelijk voor een hogeschool lastig om binnen de Europese subsidieprogramma’s geld te krijgen. De criteria die daarvoor geformuleerd zijn, zijn toegeschreven op de onderzoeksuniversiteiten en daar komen wij minder makkelijk tussen.”

Design Based Education

Om het concreet te maken voor de Portugezen wat de NHL Stenden doen hebben ze een aantal voorbeelden laten zien. “In aanloop naar de nieuwe fusiehogeschool NHL Stenden Hogeschool,hebben we een presentatie gegeven over over het vernieuwende onderwijsconcept  ‘Design Based Education’ Dit onderwijsmodel is gebaseerd op Design Thinking en past precies bij wat zij zoeken. Dit model werkt met een werkatelier dat de verbinding vormt tussen het bedrijfsleven, andere instellingen en de hogeschool. In dit model betrekken wij specifiek de regio.”

“De Portugezen zijn buitengewoon geïnteresseerd in de maatschappelijke impact die je dan kan bewerkstelligen. Friesland heeft bijvoorbeeld ook te maken met krimp. De Portugezen zijn benieuwd hoe zij dergelijke gebieden toch interessant, leefbaar en aantrekkelijk houden om in te blijven investeren. Bijvoorbeeld door ontwikkelingen op het gebied van de circulaire economie en op het gebied van innovatie. Daarnaast zijn recreatie en het toerisme belangrijke onderwerpen waar wij samen kunnen werken. 

Vooral klassieke lessen

Volgens het bestuurslid van de NHL kunnen ze in Portugal ook veel leren over het gebruik van modernere lesvormen. “Zij zijn ook vooral geïnteresseerd in hoe wij het onderzoek en onderwijs vormgeven op een dusdanige manier dat het ook de creativiteit van studenten bevordert. In Portugal wordt toch vooral klassiek lesgebonden activiteiten verzorgd. Wij zijn veel meer ingericht op een type onderwijs waarin creatieve oplossingen gestimuleerd worden en studenten verbindend, ondernemend en grensverleggend kunnen werken.

Deze samenwerking heeft nu al concreet tot afspraken geleidt en zal ook verder vorm krijgen bij een handelsreis naar Portugal in dit najaar. “In oktober brengt Koning Willem-Alexander een staatsbezoek aan Portugal. De Portugezen hebben gevraagd of wij daar een rol in willen spelen. Ze willen het bezoek van de koning gebruiken om te kijken of we als hogescholen verder kunnen samenwerken. Er ligt dan ook een Memorandum of Understanding klaar. Kortom dit staatsbezoek is een unieke gelegenheid om het hoger beroepsonderwijs internationaal te profileren, dat is ook een mooie kans voor ons.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK