SER wil leiding nemen bij ‘Skills&Tech-akkoord’

Nieuws | de redactie
6 september 2017 | “We willen bij de SER niet alleen advies geven, we willen ook iets doen.” Bij de jaaropening van de Hanzehogeschool kondigde SER-voorzitter Mariëtte Hamer aan in navolging van het Energieakkoord ook een leidende rol te willen nemen bij het komen tot een zogeheten ‘Skills&Tech-akkoord’.

Bij de start van het collegejaar aan de Hanzehogeschool in Groningen hield Mariëtte Hamer de aanwezigen een inmiddels voor velen bekend verhaal voor. “De banen van vandaag zijn al niet meer de banen van gisteren. De dynamiek die zo’n tien jaar geleden is ontstaan gaat niet meer stoppen.” Hamer kondigde vervolgens aan dat de tijd van analyse voorbij is en over te willen gaan tot het maken van afspraken.

Die ontwikkeling noopt werkgevers en opleiders om op een andere manier te gaan opereren. “Opleidingen zelf moeten inspelen op die dynamiek. Studenten zelf moeten inspelen op die dynamiek.” Volgens Hamer zijn het de beroepsopleidingen waar deze dynamiek het best tot uiting komt. “Jullie zijn het middenrif van de samenleving.”

Mariëtte Hamer benadrukte het belang van samenwerking met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven in de regio, zoals dat onder meer gebeurt bij de centers of expertise van de Hanze en in nieuwe innovatiecentra als Zernike Advanced Processing facility. “Juist in die regionale context heeft het beroepsonderwijs een brede maatschappelijke opdracht.”

Om in te spelen op het veranderende beroepenveld en de vraag om continue bijscholing, kondigde Mariëtte Hamer aan dat de SER graag een leidende rol neemt bij de totstandkoming van wat zij een ‘Skills&Tech-akkoord’ noemt. Vorig jaar liet de SER ons land al eens kritisch doorlichten door de OECD op het punt van talentbeleid. “U gebruikt de hoge kwaliteit van uw mensen opvallend weinig,” constateerde de OECD toen.

In lijn met het in 2013 gesloten Energieakkoord, wil de SER nu ook rond het thema skills en technologie werkgevers, werknemers, onderwijsorganisaties en onafhankelijke expertise aan tafel krijgen. Samen moeten zij komen tot een meerjarige strategie voor talentontwikkeling en LevenLangLeren. Hamer: “Ik ben ervan overtuigd dat dat kan lukken.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK