Talentontwikkeling op Europees niveau

Nieuws | de redactie
14 september 2017 | Een groep onderwijsinstellingen gaat met een EU-beurs aan de slag om het in Europa aanwezige jonge talent optimaal tot wasdom te laten komen. “Het is een enorme uitdaging voor de docenten om rekening te houden met een diverse studentenpopulatie en om elk talent te faciliteren”, vertelt initiatiefnemer Marca Wolfensberger (Hanzehogeschool).

De Hanzehogeschool is de leider van het consortium dat verder bestaat uit acht universiteiten en hogescholen uit onder andere Duitsland, Denemarken en Roemenië en een onderzoekscentrum uit Oostenrijk. De European Honors Council ondersteunt het project door de resultaten te verspreiden.

Het project WeTalent, Working in Europe to connect Talent development in higher education, kreeg deze zomer €400.000 subsidie in het kader van het Strategic Partnerschap programma van Erasmus+ Key Action 2. Dit programma is gericht op het samenwerken aan innovatie en het delen van best practices.

Docenten handvatten bieden

Met de subsidie die bedoeld is voor een periode van 2017 tot 2020 gaan de kennisinstellingen hulpmiddelen ontwikkelen die docenten en studenten moeten ondersteunen talent optimaal te benutten. “We willen onder meer een e-library gaan ontwikkelingen waar docenten videoclips met hulpmateriaal kunnen delen”, vertelt Marca Wolfensberger die als lector excellentie het project leidt.

“Als je als docent wilt weten hoe je een student weerbaarheid bijbrengt, of hoe je hen tot zelfontplooiing kan laten komen, kan deze online bibliotheek daarbij helpen,” legt Wolfensberger uit. “Het is natuurlijk zo dat alle materialen gebaseerd zijn op onderzoek naar talentontwikkeling.”

De aan het project deelnemende partijen zien dat jonge mensen hun talent en vaardigheden, nodig voor een excellente start van hun maatschappelijke rol en carrière niet ten volle ontwikkelen. Deze studenten kunnen door te  weinig uitdaging zelfs het hoger onderwijs verlaten. “Er is nog veel te veel sprake van uitval in het hoger onderwijs. Dat zijn allemaal individuele drama’s”, vertelt Wolfensberger.

Om die uitval tegen te gaan is het zaak dat docenten de juiste middelen in handen hebben. Een digitale bibliotheek met oefenmateriaal helpt daarbij, maar Wolfensberger en haar collega’s hebben nog meer plannen. Zo willen ze een instrument ontwikkelen waarmee docenten zichzelf en hun visie op talentontwikkeling kunnen evalueren en een instrument om talent bij studenten te ontdekken.

Verlies van talent voorkomen

Alle verschillende ondersteunende middelen moeten worden ondergebracht in een e-learning omgeving die de verschillende instellingen samen ontwikkelen. “Begin oktober komen we voor het eerst met zijn allen bij elkaar in Groningen”, vertelt Wolfensberger. “Daar zullen docenten én studenten bij aanwezig zijn. We doen het echt samen.”

De jury die de projectaanvraag van de Europese kennisinstellingen beoordeelde was lovend over de impact die het plan kan hebben in het hoger onderwijs. “Dit project kan talentontwikkeling op de agenda zetten van hoger onderwijsinstellingen in heel Europa en kan in potentie leiden tot een verbetering van de kwaliteit en de kwantiteit van talentprogramma’s in het Europese hoger onderwijs wat resulteert in minder verlies van talent.”

Niet alleen Europa is bezig met het vraagstuk van talentbenutting, ook op nationaal niveau worden hier stappen toe ondernomen. Zo kondigde SER-voorzitter Mariëtte Hamer onlangs aan de leiding te willen gaan nemen bij het komen tot een ‘Skills&Tech-akkoord’. “Dat is inderdaad heel interessant,” zegt Marca Wolfensberger. “Misschien moet ik binnenkort maar eens contact met hen opnemen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK