Blockchain vindt zijn weg richting het onderwijs

Interview | de redactie
7 november 2017 | Op de Brightlands campus in Heerlen ontwikkelen onderzoeksinstellingen met het bedrijfsleven nieuwe Blockchain toepassingen. Pieter Verhagen (TNO) ziet dat Blockchain zijn weg ook weet te vinden in de richting van het onderwijs.

Nu het aantal gebruikers van Blockchain groeit neemt ook de diversiteit aan mogelijkheden toe. Binnen het Techruption programma is Blockchain een van de drie pijlers geworden waarbinnen ontwikkeld wordt. Op de Brightlands campus in Heerlen werkt Pieter Verhagen, Business Development Manager Blockchain bij TNO, samen met een aantal bedrijven aan administratieve toepassingen van de technologie.

Publiek of privaat

Door de grote bekendheid van Bitcoin, de elektronische valuta die mogelijk wordt gemaakt door Blockchain, is er volgens Verhagen een lichte misvatting ontstaan over de onderliggende technologie. Dan gaat het met name om de mate van openheid die een dergelijke toepassing heeft. “Het klopt dat Bitcoin werkt met een Blockchain die voor iedereen open is.” Dit houdt onder andere in dat iedereen die in de Bitcoin Blockchain zit kan lezen wat er opgeslagen is, transacties kan uitvoeren, en mee kan doen aan het minen, het controleren van de transacties. “Dit is lang niet het geval bij alle Blockchain-toepassingen, dat wil je ook niet altijd.”

Zo experimenteren bedrijven in de Rotterdamse haven momenteel al met een zogenaamd ‘private permissioned’ systeem. Daarin besluit een consortium van bedrijven en partners wie onderdeel mag zijn van een beperkte groep gebruikers. Daarvan kan vervolgens per gebruiker worden bepaald wie de informatie op de Blockchain mag lezen en wie er in mag schrijven.

Momenteel werkt TNO binnen het Techruption programma op de Brightlands campus samen met partners als de Rabobank, de Kamer van Koophandel en anderen om een Blockchain-applicatie te maken waarmee individuen online hun identiteit kunnen aantonen. “De bedoeling is dat wanneer je een keer door de ene partij bent erkend als ‘persoon’, bijvoorbeeld toen je een bankrekening opende, je deze authenticatie mee kunt nemen naar een andere partij.” Het moet allemaal nog juridisch getoetst worden maar Verhagen ziet de voordelen al. “Langsgaan bij de KvK om je paspoort te laten zien is dan dus niet meer nodig om een bedrijfje te starten.”

Volgens Verhagen doorbreekt dit het standaardprobleem met vertrouwen binnen de huidige werkwijzen. “Als je bijvoorbeeld een creditcard aan wilt vragen bij een bank dan geef je jouw inkomen op.“ Het individu doet dan een zogenaamde ‘self declared to be true’ uitspraak. “Dat is in principe informatie die van jou is maar de bank wil het toch altijd ‘bewezen’ zien en vraagt dus bevestiging van je werkgever.” Als deze informatie op een Blockchain wordt opgeslagen dan zijn de authenticatie van de identiteit en de informatie over die persoon aan elkaar gekoppeld. Een derde partij is dan niet meer nodig.

Diplomaverificatie fraudegevoelig

Een dergelijk authenticatiesysteem kan volgens Verhagen ook toegepast worden binnen het onderwijs. “Voor een toepassing op het gebied van diplomering is een hybride vorm wenselijk: iedereen mag lezen maar niet iedereen mag zomaar diploma’s uitgeven.” Op die wijze werkt de Blockchain dus met een public permissioned systeem dat een instelling eerst moet erkennen als ‘uitgiftepunt’.

Een dergelijk systeem zou onder andere diplomafraude kunnen terugdringen. Met de toenemende internationalisering in het hoger onderwijs wordt dit steeds urgenter. “Instellingen binnen Nederland herkennen elkaars ‘diplomazegel’ over het algemeen wel, maar voor instellingen daarbuiten moeten ze nog gewoon een grootboek met zegels raadplegen om de authenticiteit vast te stellen.” Dat is volgens hem niet helemaal meer van deze tijd, en het kan veiliger en makkelijker met Blockchain volgens Verhagen.

Op MIT is men inmiddels begonnen diploma’s uit te geven met een Blockchain die lijkt op die van Bitcoin. Volgens Verhagen is dat echter een te beperkte route, hij stapt liever direct door naar de volgende generatie toepassingen. “Het louter opslaan van welke diploma’s iemand heeft behaald is niet voldoende als je echt een interessant pakket wilt laten zien van kwalificaties.”

Het programma Studybits

Hij ziet dan ook meer in een bredere opvatting van een persoonlijk certificeringssysteem. “Ook beroepsmatige certificering, soft skills, kleine cursussen, een verklaring omtrent gedrag, getuigschriften, dat moet je ook in zo’n toepassing kunnen zetten, dat is interessant voor een werkgever.” Studieonderdelen die op verschillende plekken bij elkaar zijn verzameld, maar ook een bestuursjaar of een getuigschrift van een stagebegeleider kunnen dan samen worden gevat in een online C.V.

De nieuwe varianten van Blockchain bieden volgens Verhagen nog weer meer mogelijkheden voor de vertaalslag naar een onderwijstoepassing. “Een extra mogelijkheid waar nu aan gewerkt wordt is het op een betrouwbare en privacyvriendelijke manier terugtrekken van certificaten,” iets waar de eerste generatie Blockchain toepassingen niet voor bedoeld was, “deze volgende categorie kan dat wel, en dus kun je écht certificeren, en bijvoorbeeld ook een diploma intrekken als bijvoorbeeld later blijkt dat er gefraudeerd is.

Opnemen in curricula

Verhagen constateert ook dat Blockchain zijn weg aan het vinden is richting de curricula van verschillende onderwijsinstellingen in Limburg. “Je ziet dat instellingen als de Hogeschool Zuyd en de Maastricht University echt hun curricula aan het aanpassen zijn op de mogelijkheden die Blockchain te bieden heeft.”

Volgens hem is kennis en vaardigheden opdoen over Blockchain niet iets dat tot de informatici beperkt hoeft te blijven. “Juist niet, het gaat veel algemener over administratieve toepassingen. Die zijn juist in de bedrijfskunde en het recht van zeer groot belang. Er zijn echt vergaande mogelijkheden. Het is goed dat de nieuwe generatie studenten daarin wordt opgeleid.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK