Elke student krijgt na opleiding te maken met ondernemerschap

Verslag | door Tim Cardol
24 april 2018 | De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is actief betrokken bij de Startup Delta Summit. “We willen onze studenten laten zien dat het ondernemerschap een reëel arbeidsmarktperspectief is,” zegt Geert-Jan Sweers van het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap.
Studenten tijdens de Startup Delta Summit foto: Merel Webbink

Op het Industriepark Kleefse Waarden zijn overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven samengekomen om met elkaar in gesprek te gaan om het Nederlandse systeem voor startups en scale-ups Een scale-up is een bedrijf dat volgens de OECD een gemiddelde winst van 20% heeft in de afgelopen drie jaar en minimaal tien mensen in dienst heeft. verder te helpen. Op initiatief van de provincie Gelderland is Arnhem dit jaar het decor van de Startup Delta Summit.

Prins Constantijn die als special envoy aan Startup Delta verbonden is, en EZK-staatssecretaris Mona Keijzer heten de aanwezigen in Arnhem welkom. De prins constateert dat Nederland een steeds beter klimaat heeft voor beginnende bedrijven, maar dat de echte uitdaging zit in hoe die bedrijven de volgende stap te laten zetten. “Wie volgen straks het voorbeeld van ASML en Adyen? Het gaat er om dat we ervoor zorgen dat nieuwe vondsten leiden tot echte toepassingen waar de maatschappij van profiteert.”

“Jullie ambitieniveau bepaalt waar we gaan uitkomen,” spreekt Constantijn de zaal toe voor hij overgaat tot het bekendmaken van de vijftig Toekomstmakers die Startup Delta uitroept tot de mensen die bepalend zijn voor hoe Nederland de komende jaren innovatiebeleid tot stand brengt. Onder hen onder meer de incubator StudentsINC op Hogeschool Utrecht, enkele startups van de HAN en het ACE Venture Lab van de UvA.

Een maatschappelijke taak

Ook het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap (CvVO) van de HAN timmert al geruime tijd aan de weg om zoveel mogelijk studenten vroeg in de opleiding kansen te bieden zelf hun onderneming te starten. “We zijn in 2002 al begonnen met het Centrum voor Ondernemerschap,” vertelt Geert-Jan Sweers. Dat centrum is nu uitgegroeid tot het CvVO. Voor ondernemerschap werkt het CvVO samen met onder andere de Radboud Universiteit, ArtEZ hogeschool voor de kunsten, Saxion, Windesheim en Van Hall Larenstein.

Sweers legt uit dat ondernemerschap al vanaf de start van de HAN in 1996 een belangrijk onderdeel vormt van de visie van de hogeschool. “Wij vinden het een maatschappelijke taak om onze studenten ook te leren hoe ze een eigen bedrijf kunnen beginnen. Een groot deel van hen zal op enig moment in hun loopbaan toch ook op deze manier hun brood willen of moeten verdienen.”

Vanessa Evers (UTwente) ziet ook de meerwaarde van een focus op ondernemerschap in het onderwijs. “Als je studenten dicht op de markt met projecten bezig laat zijn, zie je dat ze op een andere manier leren. Dat is heel waardevol.” Evers, die zelf onderzoek doet naar de interactie tussen mens en robot, ziet dat er in het onderwijs nog wel stappen gezet kunnen worden, met name op het punt van diversiteit. “Als je ziet dat er veel vragen is naar technisch geschoolde vrouwen, dan zul je ook echt in het onderwijs iets moeten veranderen. Die discussie wordt veel te weinig gevoerd, maar er mag best wel meer diversiteit in het curriculum.”

Een microkrediet voor startende ondernemers

Op het Industriepark Kleefse Waard werken onderwijsinstellingen en bedrijven al samen in projecten die uiteindelijk moeten leiden tot innovatieve toepassingen of ondernemingen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de zogeheten startersvoucher van € 2.500,-. Dit is een subsidie die Gelderland Valoriseert beschikbaar stelt voor innovatieve startende ondernemers of net afgestudeerden.

“Het is een soort microkrediet van een paar duizend euro,” vertelt Sweers. “Het is heel belangrijk om als je begint ook de kans te krijgen en vanuit de hogeschool geholpen te worden. Dat is heel erg leerzaam. Met dat bedrag is dat mogelijk en voor de mensen die er echt in slagen de volgende stap te zetten is er de take-off subsidie – vaak rond de 25 duizend euro – om echt op te kunnen schalen en/of een lening tot € 85.000,- via Gelderland Valoriseert.”

Dat de HAN nu op de Startup Delta Summit kan laten zien wat er op dit punt gebeurd, laat volgens Fenrir van Koert van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zien dat de hogeschool veel stappen zet op het punt van ondernemerschap. “Je ziet op veel plekken dat het de universiteiten zijn die op dit punt de leiding nemen, maar hier is het hbo veel meer leidend. Bovendien zie je hier heel veel interessante combinaties waarbij bijvoorbeeld de kunstensector een actieve bijdrage levert. Men slaagt er hier in schijnbaar onmengbare combinaties en tegenstrijdige kennis met elkaar in verband te brengen.”

Benut het kleine Nederland

Een voorbeeld daarvan is Roos Meerman. Als alumnus van kunsthogeschool ArtEZ heeft zij samen met een aantal partners onlangs het bedrijf Art Officials opgezet. Ze treden in Gelderland op als intermediair tussen nieuwe makers en bedrijven. “Zij heeft echt de verbinding gelegd tussen techniek, kunst en commerciële toepassingen.”

Ook Vanessa Evers ziet in die dwarsverbanden de grootste kansen voor ondernemerschap in Nederland. “Er gebeuren bijvoorbeeld bij de Wageningen Universiteit al hele interessante dingen op het gebied van agritech, om met behulp van nieuwe technieken voedsel te verbeteren. Nederland heeft als klein land het voordeel dat iedereen elkaar makkelijk weet te vinden. Dat moeten we benutten.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK